Qendër Burimore për mbështetjen e organizatave lokale të shoqërisë civile

HORIZONTI i RI është pjesë e projektit të gjerë “Sa më të fuqishme OJQ-të, më e fuqishme...

Read More