Svečana dodjela diploma bila je završna aktivnost projekta „Odlučivanje sa mladima“, koji je NVO Novi Horizonti realizovalo u proteklih šest mjeseci.
Opšti cilj ovog projekta je bio informisanje i podsticanje mladih u Ulcinju za mogućnosti učešća u procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici.
Glavni rezultati koji se mogu evidentirati na kraju ovog programa neformalnog obrazovanja su:

  • 25 omladinskih aktivista je pohađalo ciklus od 6 trening sesija i ojačalo svoje kapacitete u vezi sa funkcionisanjem građanskog učešća na lokalnom nivou, omladinskim inicijativama, kulturnim politikama, procesom lokalnog budžetiranja, itd.;
  • Studijske posjete Skupštini Crne Gore, Opštini Ulcinj i Osnovnom sudu u Ulcinju pomogle su mladima da bliže upoznaju ulogu i značaj ovih institucija u političkom i društvenom životu države i grada;
  • Mladi su uspostavili direktnu komunikaciju sa donosiocima odluka i kreatorima politike od najvišeg nivoa vlasti do lokalnih administrativnih službi;
  • Politički akteri – nosioci vlasti, kroz dijalog sa mladima, informisani su o njihovim potrebama i problemima sa kojima se suočavaju, dobijajući konkretne ideje i predloge koje mogu koristiti u kreiranju efektivnih lokalnih politika i strategija.

Novi Horizont se ovom prilikom zahvaljuju svim saradnicima na ovom projektu – pojedincima i institucijama, od lokalnog do državnog nivoa, koji su dali značajan doprinos uspješnoj realizaciji svih projektnih aktivnosti.

Projekat je realizovan u sklopu program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

WEB FOOTER