Organizacija civilnog društva Novi Horizont započinje realizaciju novog projekta pod nazivom „Osnaživanje mladih u promovisanju dijaloga i tolerancije“.
Kroz ovaj projekat koji će trajati deset mjeseci, tridesetak mladih iz Ulcinja i Bara će se obučavati o konceptu demokratije i ljudskih prava, pitanjima različitosti i identiteta, interkulturalnom dijalogu, nenasilnoj komunikaciji, demokratskom građanstvu, voluntarizmu i društvenom aktivizmu, političkim procesima i slično, čime će se povećati njihove kompetencije u stalnom praktikovanju kulture tolerancije u sredinama u kojima žive.
  
Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje efikasne komunikacije između mladih iz Ulcinja i Bara, razbijanje predrasuda i barijera u komunikaciji, kao i povećanje njihovih znanja i vještina za učešće u lokalnim inicijativama, omladinskim politikama i integracionim procesima.
Mladi će kroz ovaj projekat imati priliku i da se upoznaju sa pozitivnim primjerima i dobrim praksama iz Sjedinjenih Američkih Država po pitanju interkulturalizma i različitosti, nediskriminacije i vladavine prava, građanskih inicijativa i omladinskih pokreta, itd.

Pored ovog programa neformalnog obrazovanja koji se sastoji od šest trening modula, mladi će imati priliku da učestvuju i u uzajamnim posjetama dotičnih opština, zatim u studijskoj posjeti Skupštini Crne Gore, kao i Američkom uglu u Podgorici. Projekat će se okončati svečanom dodjelom diploma uspješnim učesnicima projekta.

Zainteresovani srednjoškolci se mogu prijaviti OVDJE.

Ovaj projekat se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.

amerika 23


IMPLEMENTACIJA PROJEKTA 

TRENING MODUL 1. 
TEMA: POJAM DEMOKRATIJE
– što znači i odakle potiče, kako se demokratija (zlo)upotrebljava;
– osnovne karakteristike demokratije
– što demokratija podrazumijeva – kao proces ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kao način društvenog življenja i odnosa u društvu.
– skustava primjene demokratije u SAD (ilustracije, video prilozi. komparativne analize sa CG)

TRENING MODUL 2
TEMA : LJUDSKA PRAVA
– praktično znanje ljudskih prava
– pojam i nastanak modernih ljudskih prava
– Kako se štite ljudska prava i kome se građanin može obratiti za zaštitu?
– Ljudska prava u školi
– pozitivni primjeri i dobre prakse iz SAD

TRENING MODUL 3
TEMA:
IDENTITET I RAZLIČITOSTI
– Dimenzije identiteta
– Razumijevanje identiteta, vrijednosti i uvjerenja koja oblikuju ponašanje
– Kultura i identitet / stereotipi, predrasude i diskriminacija
– Pozitivni primjeri i dobre prakse iz SAD