Organizacija civilnog društva Novi Horizont započinje realizaciju novog projekta pod nazivom „Osnaživanje mladih u promovisanju dijaloga i tolerancije“.
Kroz ovaj projekat koji će trajati deset mjeseci, tridesetak mladih iz Ulcinja i Bara će se obučavati o konceptu demokratije i ljudskih prava, pitanjima različitosti i identiteta, interkulturalnom dijalogu, nenasilnoj komunikaciji, demokratskom građanstvu, voluntarizmu i društvenom aktivizmu, političkim procesima i slično, čime će se povećati njihove kompetencije u stalnom praktikovanju kulture tolerancije u sredinama u kojima žive.
  
Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje efikasne komunikacije između mladih iz Ulcinja i Bara, razbijanje predrasuda i barijera u komunikaciji, kao i povećanje njihovih znanja i vještina za učešće u lokalnim inicijativama, omladinskim politikama i integracionim procesima.
Mladi će kroz ovaj projekat imati priliku i da se upoznaju sa pozitivnim primjerima i dobrim praksama iz Sjedinjenih Američkih Država po pitanju interkulturalizma i različitosti, nediskriminacije i vladavine prava, građanskih inicijativa i omladinskih pokreta, itd.

Pored ovog programa neformalnog obrazovanja koji se sastoji od šest trening modula, mladi će imati priliku da učestvuju i u uzajamnim posjetama dotičnih opština, zatim u studijskoj posjeti Skupštini Crne Gore, kao i Američkom uglu u Podgorici. Projekat će se okončati svečanom dodjelom diploma uspješnim učesnicima projekta.

Zainteresovani srednjoškolci se mogu prijaviti OVDJE.

Ovaj projekat se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.

amerika 23


IMPLEMENTACIJA PROJEKTA 

TRENING MODUL 1. 
TEMA: POJAM DEMOKRATIJE
– što znači i odakle potiče, kako se demokratija (zlo)upotrebljava;
– osnovne karakteristike demokratije
– što demokratija podrazumijeva – kao proces ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kao način društvenog življenja i odnosa u društvu.
– skustava primjene demokratije u SAD (ilustracije, video prilozi. komparativne analize sa CG)

TRENING MODUL 2
TEMA : LJUDSKA PRAVA
– praktično znanje ljudskih prava
– pojam i nastanak modernog koncepta ljudskih prava
– Kako se štite ljudska prava i kome se građanin može obratiti za zaštitu?
– Ljudska prava u školi
– pozitivni primjeri i dobre prakse iz SAD

TRENING MODUL 3
TEMA:
IDENTITET I RAZLIČITOSTI
– Dimenzije identiteta
– Razumijevanje identiteta, vrijednosti i uvjerenja koja oblikuju ponašanje
– Kultura i identitet / stereotipi, predrasude i diskriminacija
– Pozitivni primjeri i dobre prakse iz SAD


TRENING MODUL 4
TEMA: INTERKULTURALNI DIJALOG

– Komunikacija među pripadnicima različitih kultura
– Odnos “naše” i “drugih” kultura
– Šta je interkulutralno učenje?
– Praktični primjeri iz umjetničke i kulturne prakse iz CG i SAD

TRENING MODUL 5
TEMA: AKTIVNO GRAĐANSTVO

– pojam „građanin“
– društvena participacija
– proces donošenja odluka (lokalna zajednica, država)
– voluntarizam, aktivizam / Liderstvo (aktivni građani-mladi lideri)
– Simulacija rada lokalnog parlamenta

WORKSHOP 6
Gost-uvodničar: Diandra Kočan
TEMA:
Gošća je govorila o programima razmjene srednjoškolaca u Sjedinjenim Američkim Državama; o svojim ličnim iskustvima na ovom programu, konceptu interkulturalnosti, vrijednostima američkog društva, kulture, omladinskog aktivizma, itd.

INTERKULTURALNA POSJETA BAR 
Omladinski aktivisti iz Bara i Ulcinja su učestvovali u interkulturalnoj studijskoj posjeti glavnim vjerskim institucijama u opštini Bar – Islamski Kulturni Centar Bar, Katedrala Svetog Petra Apostola i Saborni Hram Svetog Jovana Vladimira.

INTERKULTURALNA POSJETA ULCINJ
Polaznici programa su posjetili Džamiju Moreplovaca, Stari Grad sa muzejskim kompleksom i Crkvu Svetog Nikole u Ulcinju.

POSJETA SKUPŠTINE CRNE GORE
Tokom obilaska zgrade Skupštine Crne Gore polaznici projekta imali su priliku da se upoznaju sa istorijatom crnogorskog parlamenta, načinom njegovog funkcionisanja, medijskog praćenja sjednica radnih tijela i plenuma, kao i da obiđu skupštinske sale i da pogledaju likovnu zbirku izloženu u Skupštini Crne Gore nakon čega su upoznati i sa organizacijom rada Službe Skupštine Crne Gore. U posebnoj sesiji, polaznici projekta sastali su se sa poslanikom Dejanom Đurovićem, sa kojim su u otvorenom razgovoru diskutovali o pitanjima parlamentarizma, obrazovanja, rodne ravnopravnosti, ekologije i turizma s posebnim osvrtom na opštine Bar i Ulcinj.

DODJELA DIPLOMA
U Američkom uglu u Podgorici, 30 srednjoškolaca iz Ulcinja i Bara je dobilo sertifikate za uspješno pohađanje projekta „Osnaživanje mladih u promovisanju dijaloga i tolerancije. Diplome je uručivala zamjenica šefa Odjeljenja za medije, kulturu i obrazovanje Suzan Šejfer.

441065157_841625391341278_1656274247326950722_n