U subotu, 11. novembra realizovali smo prvi trening modul u okviru projekta „Osnaživanje mladih u promovisanju dijaloga i tolerancije“  na kojem učestvuju tridesetak srednjoškolaca iz Bara i Ulcinja.
Ovaj program neformalnog obrazovanja započet je temom demokratije. Šta je danas demokratija, šta podrazumijeva i odakle potiče; koji su najvažniji njeni principi, a bez kojih društvo ne može da funkcioniše; da li je demokratija moguća, kakav oblik demokratije je optimalan? Ovo su samo neka od pitanja o kojima se raspravljalo tokom ove edukativne sesije.
Polaznici programa su takođe imali priliku da se informišu i prodiskutuju i o pozitivnim primjerima praktikovanja demokratije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Utisak samih učesnika a i naše organizacije je više nego odličan. Smatramo da ova tema treba što više da se predstavi mladima u našim zajednicama i da o njoj treba obezbjediti kontinuirane edukativne programe. Bilo je veoma prijatno čuti razne stavove i mišljenja, kao i zanimljive komentare mladih Ulcinjana i Barana.

Za uspješnu interakciju grupe, motivaciju i kvalitetnu dvojezičnu komunikaciju, pobrinuli su se prof. Nedjeljko Djurović u ulozi predavača i facilitatorka programa Sabra Decević.

Glavni cilj ovog projekta je podsticati efektivnu saradnju između mladih iz Ulcinja i Bara, razbiti predrasude i barijera u komunikaciji, kao i povećati njihova znanja i vještine za aktivno učešće u lokalnim inicijativama, omladinskim politikama i društvenim procesima.
Projekat se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.

amerika 23