Organizacija civilnog društva “Novi Horizont” iz Ulcinja započinje realizaciju projekta “Mladi angažovani u zaštiti i promociji manjinskih prava i sloboda”, koji podržava Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.
Cilj projekta je jačanje kompetencija mladih aktivista iz Ulcinja, Tuzi, Plava i Gusinja o očuvanju njihovih identitetskih vrijednosti, kao i formiranje grupe mladih edukatora koji će se angažovati u zaštiti i promociji ljudskih prava, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Projekat će obuhvatiti različite aktivnosti, poput treninga, seminara, studijskih posjeta, motivacionih događaja, itd. Ključna aktivnost ovog projekta će biti program neformalnog obrazovanja za mlade, koji će se realizovati u formatu edukativnog kampa o ljudskim i manjinskim pravima.
Edukativna medijska kampanja i neformalni susreti, će omogućiti mladima na lokalnom nivou i šire da steknu znanja i vještine neophodne za aktivno uključivanje u demokratskim i integracionim procesima.
Na kraju projekta, učesnici će dobiti odgovarajuće sertifikate za znanja koja su stekli kroz ovaj program.

Ovaj projekt se realizuje u okviru Javnog konkursa „Integracija sa identitetom manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorsko društvo“, u oblasti zaštite i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u 2023. godini.

 

FOOTER CG