NVO ,,Novi Horizont“ započinje realizaciju novog projekta ,,Sigurne i bezbjedne ulice-prioritet moga grada“ koji je usmjeren na unaprjeđenje znanja kod djece i mladih o rizicima i bezbjednosti u saobraćaju. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore, u okviru Javnog konkursa ,,Čuvaš sebe, čuvaš druge!“ za 2020. godinu, a sprovodi se u trajanju od osam mjeseci na teritoriji opštine Ulcinj.

Imajući u vidu da kod nas ima nedovoljno sadržaja na temu sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju naročito namijenjenog djeci i mladima, planirano je da se u narednom periodu preduzme niz edukativnih aktivnosti, u cilju promovisanja sigurnih i bezbjednih ulica u našem gradu.

Projekat je osmišljen tako da će se prvo sprovesti ciklus edukativnih sesija za djecu i mlade, tokom kojih će polaznici/ce unaprijediti svoja znanja i vještine iz oblasti sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.
Nakon toga, vršiće se anketiranje djece i mladih uzrasta 14-16 god. sa ciljem provjere njihovih znanja i stavova kada je u pitanju saobraćaj i rizici u saobraćaju vezani za ovu ciljnu grupu.

Na osnovu dobijenih rezultata sastavićemo listu preporuka za dalje djelovanje u ovoj oblasti koju ćemo proslijediti lokalnim donosiocima odluka, u nadi da će ih razmotriti kako bi se bezbjednost djece u saobraćaju podigla na viši nivo.
Tokom trajanja projekta, sprovodiće se i dvojezična edukatvna kampanja na e-platformama.

Kao finalna aktivnost projekta biće organizovana PRESS konferencija na kojoj ćemo prezentovati rezultate istraživanja, ali i postignute rezultate cjelokupnog projekta.
Ciljevi ovog projekta su u saglasnosti sa mjerama definisanim  Zakonom o bezbjednosti u saobraćaju koji predviđa da „udruženja i grupe građana koji se bave bezbjednosti u saobraćaju učestvuju u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju.“


PRESS KONFERENCIJA 

PUBLIKACIJA –  SIGURNE I BEZBJEDNE ULICE PRIORITET MOGA GRADA

 

broshura-mockup-CG-768x613