Ova publikacija predstavlja detaljan monitoring izvještaj o tome kako se primjenjuje princip odgovornosti u organima Opštine Ulcinj.
Ovo istraživanje je realizovano u okviru Projekta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou – WeBER, koji finansijski podržavaju podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.

DOWNLOAD