Reforma javne uprave je od ključnog značaja za proces pristupanja Evropskoj uniji.
Reforma javne uprave je reforma same države, odnosno državne i lokalne uprave. Složenost procesa ogleda se upravo  u činjenici da sve aktivnosti koje se sprovode moraju imati direktne koristi za građane i privredu. Iz tih razloga javna uprava, koja je uvijek bila unutrašnje pitanje država članica Evropske unije, postala je jedno od tri ključna stuba u procesu proširenja EU. 

Ključne vrijednosti reforme su javna uprava zasnovana na raznolikosti, ravnopravnosti, inkluziji, antidiskriminaciji i jednakim mogućnostima za sve, s ciljem da se do 2026. godine unaprijedi javna uprava tako da bude:
• odgovorna
• da služi građanima i privredi
• profesionalna
• efikasna
• transparentna
• inkluzivna

Više inormacije o tome šta ova reforma donosi za građane i privredu, možete  naći u animiniranom video prilogu koji smo izradili u sklopu projekta “Reforma koju svi razumijemo”, koji se realizuje uz podršku Ministarstva javne uprave Crne Gore.


HEADER