Na kraju projekta „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“ organizovali smo svečanu dodjelu diploma za sve polaznike programa.
Tokom 22 mjeseci intenzivnog rada preko 100 mladih iz Ulcinja i Skadra pohađali su cikluse edukacije o zapošljivosti i socijalnom preduzetništvu u sektoru turizma, obavljali radnu praksu u lokalnim preduzećima, pratili stručne kurseve iz oblasti digitalnog marketinga, poslovnog menadžmenta, pisanje projekta itd. Učenici dvije srednje škole razmijenili su profesionalna iskustva i predstavili svoja dostignuća na prekograničnim sajmovima i ovaj proces finalizirali izradom poslovnih ideja i otpočinjanjem njihove implementacije.
Mladima iz Ucinja, koji su redovno pohađali aktivnosti koje su realizovane u protekle dvije godine, uručene su diplome za aktivno učešće u ovom projektu.

Opšti cilj ovog projekta bio je da mladi ljudi u prekograničnom području Crne Gore i Albanije imaju bolji pristup uslugama, tržištima rada i informacijama, te da na taj način utiču na ekonomski rast, smanjujući tako socijalne probleme u svojim zajednicama. Takođe, ovaj projekat je doprinio da učesnici steknu nova znanja i vještine kako bi povećali konkurentnost među mladima na lokalnom tržištu rada kao i da pokrenu sopstveni biznis i zaposle se na duži period. 

 

diploma 004

diploma 006

diploma 005

diploma 003

diploma 002

Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije u sklopu IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, kojim upravlja Ministarstvo finansija Crne Gore. Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra. Projekat kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

LOGO cbc-MJU

PARTNERET