Na prigodnoj svečanosti u NVO „Novi horizont“, predstavljeni su rezultati projekta „SIGURNE I BEZBJEDNE  ULICE- PRIORITET MOGA GRADA“, podržanog od strane Ministarstva za kapitalne investicije Crne Gore – nekadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva (u okviru Javnog konkursa ,,Čuvaš sebe, čuvaš druge!“ za 2020. godinu).

Istraživanje je bilo fokusirano na ispitivanje stavova djece i mladih u Ulcinju u vezi sa bezbjednošću i rizicima u saobraćaju, opisujući uočeno ponašanje učesnika u saobraćaju, navike učenika koji se bave saobraćajnom kulturom, procenjujući bezbejdnost saobraćaja u oblastima oko škola i pored puta od kuće do škole. Kroz ovu analizu identifikovani su izvori i načini putem kojih se učenici informišu i obrazuju o ovoj temi.

Na osnovu rezultata istraživanja pokazalo se da putna infrastruktura ne uliva sigurnost učenicima našeg grada koji isti i koriste. Zbog toga je neophodno preduzeti mjere u mnogim pogledima, kako bi se povećao nivo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno djece i mladih.
Iz tog razloga, tim stručnjaka koji se bavio istraživanjem, dao je neke konkretne preporuke koje bi posledično značajno redukovalo probleme koje su identifikovali učesnici u projektu. Posebno bismo izdvojili sljedeće:

  • postavljanje obiljeleženih i sigurnih pješačkih prelaza u oblastima u blizini škola;
  • uređenje i stavljanje u funkciju još većeg broja trotoara na svakom dijelu puta gdje to konstrukcija, okruženje, pozicioniranost i namjena puta omogućavaju;
  • povećanje stepena informisanosti i izučavanja bezbjednosti saobraćaja u formalnom i neformalnom obrazovanju;
  • pojačano praćenje i kontrola saobraćaja, te adekvatno i recipročno primijeniti preventivne mjere od strane nadležnih organa i službi.
  • na saobraćajnicama sa velikom frekvencijom saobraćaja, a gdje već postoje pješačka ostrva, postaviti fizičke barijere (ograde) koje će onemogućiti nepravilno prelaženje ulica od strane pješaka.
  • stvoriti prostor za sigurno kretanje biciklista, vozača rolera i električnih trotineta.

Pored projektnog tima NVO Novi Horizont, u realizaciji ovog istraživanja je bio angažovan i stručni tim u sastavu: Hakile Resulbegoviq – specijalista za istraživanje i statistiku; Ognjen Bobičić – specijalista za drumski saobraćaj, te Jozo Brisković – magistar saobraćaja i predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja Crne Gore.


logot cg