Ovim putem obavještavamo zainteresovanu javnost da je NVO Novi Horizont raspisala JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za angažovanje stručnjaka za pripremu i sprovođenje obuke o mekim vještinama fokusirane na preduzetništvo i zapošljivost mladih u sektoru turizma.
Poziv je raspisan u sklopu prekograničnog projekta “Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma”, koji finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-202.). Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania (kao vodeći aplikant) u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ iz Ulcinja, kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude:
Ponude se dostavljaju na e-mail: nvohorizonti@t-com.me, do dana 05.04.2021. god. do 17:00 časova, sa naznakom “Soft skills Training Delivery and Facilitation” i ime stručnjaka.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, ili nepotpune ponude neće se razmatrati.
Ugovor će biti potpisan sa najboljim ponuđačem, koji ispunjava tehničke uslove na osnovu Javnog poziva i nudi najpovoljniju cijenu.
Molimo vas da svoju finansijsku ponudu kao i svu propratnu dokumentaciju dostavite u PDF formatu do navedenog roka.

Tenderska dokumentacija:
TOR Expertise for tailor made curricula in tourism sector
Financial offer


Ovaj projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 kojim upravlja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore (CFCU). Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ (Ulcinj), kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra. 

LOGO EU - CBC