U subotu 12. marta, u hotelu “Kalamper” održali smo posljednji modul obuke u okviru projekta „Prevencija korupcije i promocija učešća građana“, koji smo realizovali u partnerstvu sa nedeljnikom “Koha Javore”.

Tokom ove aktivnosti učesnici su imali priliku da steknu nova znanja i iskustva kroz poseban trening program koji su pripremile moderatorke ove sesije Dina Bajramspahić i Vesna Rajković Nenadić.

Teme koje su obrađene na ovom treningu odnosile su se na antikorupcijski pravni okvir u Crnoj Gori, ulogu institucija i medija u izvještavanju o korupciji, istraživačke tehnike, izvještavanje i mehanizme predviđene Zakonom o slobodnom pristupu informacijama u ovoj oblasti. Događaj je okupio albanske novinare iz Ulcinja, Bara i Malesije, angažovane u štampanim, tradicionalnim i elektronskim medijima.

Glavni cilj projekta je bio osnaživanje kapaciteta medija koji izvještavaju na albanskom jeziku i aktivista civilnog društva u borbi protiv korupcije, te promovisanje principa dobrog upravljanja i vladavine prava.

Projekat podržava Stejt Department – Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) u sklopu programa Criminal Justice Civil Society Program.


USA - PARTNERS