U sklopu projekta „Osnaživanje mladih u promovisanju dijaloga i tolerancije“, ulcinjska NVO Novi Horizont je održala četvrtu po redu radionicu na temu „Interkulturalni dijalog”.

Na ovom trening modulu za tridesetak mladih iz Ulcinja i Bara, koncept interkulturalnosti je obrađen iz različitih aspekata kao što su: kultura i interkulturalnost, da li je tolerancija interkulturalnost, šta znači biti interkulturalan, šta je interkulturalno učenje kao i zašto je pojam raznolikosti važan za integracione društvene procese.

Učesnici radionice su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim primjerima interkulturalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, kulturnim vrijednostima američkog društva, te uticaju imigracije na američku kulturu.
U dinamičnoj razmjeni stavova, srednjoškolci razmatrali su i diskutovali  razlike između  multkulturalnosti i interkulturalnosti, ciljeve interkulturalnog dijaloga, granice  „naše“ i „tuđe“ kulture,  razloge zbog kojih Njujork zovu svjetskom prijestonicom interkulturalnosti, itd.
U osvrtu na aspekte kulturnog života mladih u SAD danas, kao ključne komponente istaknuti su ukorijenjenost u globalnu kulturu, kulturna raznolikost i omladinski aktivizam, koji je duboko ukorijenjen u američku tradiciju volonterizma.

WORKSHOP 4 - 06+

Za uspješnu interakciju grupe, motivaciju i kvalitetnu dvojezičnu komunikaciju, pobrinuli su se predavač, novinar iz Bara Radomir Petrić, i facilitatorka programa Sabra Decević iz Tuzi.Radionici su prisustvovale Suzanne Schaefer, zamjenica šefa odjeljenja za medije, kulturu  i obrazovanje Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i njena saradnica Silvija Marniković.

Glavni cilj ovog projekta je da podstakne efektivnu saradnju mladih iz Ulcinja i Bara, razbije predrasude i barijere u komunikaciji, kao i da poveća njihova znanja i vještine za aktivno učešće u lokalnim inicijativama i omladinskim politikama u svojim zajednicama.

Projekat se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.

amerika 23