NVO „Novi Horizont“ u saradnji sa Gradskom bibliotekom Ulcinj i Osnovnom školom „Maršal Tito“  počinju realizaciju projekta „Djeca Ulcinja – promoteri tolerancije različitosti“, uz podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore.
Opšti cilj projekta je da se u multikulturalnoj sredini kakva je Ulcinj, djeci u osnovnim školama pruži prilika da razvijaju toleranciju prema različitostima i svijest o pripadnosti, čuvanju i poštovanju drugih i drugačijih vrijednosti.

Specifični ciljevi ovog projekta su:
♦ Vaninstitucionalna edukacija 30 djece promotera tolerancije različitosti i nenasilja;
♦ Upoznavanje djece sa vrijednostima kultura u njihovom okruženju;
♦Uspostavljanje direktnih kontakata djece iz urbanog područja sa djecom iz škola ruralnog područja;
♦Izgradnja kvalitetne saradnje između NVO, osnovnih škola i javnih institucija u lokalnoj zajednici;
♦ Podsticanje medija na informisanje o značaju obrazovanja djece o toleranciji i nenasilju;
♦ Podsticanje djece na razvoj estetskih vrijednosti i cjeloživotnog učenje kako u formalnom, tako i u neformalnom obrazovanju.

Pored edukativnog programa koji uključuje 8 interaktivnih radionica, učenici će učestvovati i u studijskim posjetama koje će se organizovati u obrazovnim ustanovama i objektima kulturne baštine na području opštine Ulcinj i Bar; zatim će učestvovati u pripremanju i realizaciji likovne izložbe svojih vršnjaka kao i u snimanju kratkog filmskog materijala za promovisanje tolerancije i nenasilja u školama.

Ovim projektom polaznici projekta, učeći u timskom radu sa drugima i drugačijima, na kreativan način:

  • razvijaju razne vještine (komunikacija, aktivno slušanje i refleksije, saradnja, empatija i saosjećanje, kritičko mišljenje i rješavanje problema, medijacija, pregovaranje i transformacija sukoba),
  • stiču znanja (prepoznavanje predrasuda, sadržaj vezan za različite kulture, rase, rodnu ravnopravnost, religiju, ljudska prava, međunarodno pravo),
  • stvaraju stavove (samopoštovanje, saosjećanje, tolerancija i uvažavanje različitosti, uvažavanje ljudskog dostojanstva, interkulturalno razumijevanje, socijalna odgovornost, solidarnost, brižnost).


WORKSHOPS 
Lokacija: Kutak za mladeGradska biblioteka Ulcinj
Moderatori i treneri: Đuro Dabović, Ardita Kovačević
Učesnici: odabrana grupa učenika iz Osnovne škole “Maršal Tito” Ulcinj


STUDIJSKE POSJETE:


IZLOŽBA “MOJ GRAD – GRAD TOLERANCIJE”


DODJELA DIPLOMA PROMOTERIMA TOLERANCIJE


Predstavljanje projekta u medijima:

Portal UL INFO

TV TEUTA

Dnevni list – VIJESTI

Glas Amerike