Organizacija civilnog društva “NOVI HORIZONT” iz Ulcinja, u utorak 7. aprila, na Svijetski dan zdravlja, organizovao performans pod sloganom “ŽIVI ZDRAV ŽIVOT – ŽIVI BEZ DROGE”.
Mogućnost da mladi Ulcinja, a prije svega srednjoškolci, na kreativan način izraze svoj stav prema bolestima zavisnosti, zatim važnosti prevencije te da skrenu pažnju na ovaj ozbiljan problem lokalne zajednice, cinilo je i sustinu ove aktivnosti.

Namjera kampanje je bila da pomogne mladima da formiraju sistem vrijednosti koji će u svakom slučaju favorizovati zdrav način života.

Ovu javnu akcije su podržavale i druge lokalne institucije i ustanove. Značajno partnerstvo u ovoj aktivnosti su pružili Dom zdravlja Ulcinj, čiji su prisutni ljekari za vrijeme trajanja performansa odgovarali na sva pitanja kako adolescenata tako i njihovih roditelja, MUP – Ispostava Ulcinj, koji je sa timom iskusnih profesionalaca iz ove oblasti na veoma praktičan način, mladima objasnio šta su droge i kako one izgledaju, kao i Opština Ulcinj – Sekretarijat za društvene djelatnosti. Akcija je podržana i od strane biohemijske laboratorije “ABA MEDICA” koja je prepoznajući
značaj samog projekta, za ovu priliku obezbjedila odredjeni broj besplatnih testova za sve zainteresovane, kao i mogućnost stručnih konsultacija. Pored pomenutih subjekata, značajan dopirnos i interesovanje za ovakav vid aktivnosti, pokazali su i drugi medicinski radnhici u gradu, kao i veći broj organizacija civilnog društva. Svaki posjetilac ove javne akcije je dobio simbolične poklone sa snažnom edukativnom porukom. Performans je održan ispred Školskog Centra “Bratstvo jedinstvo” Ulcinj i dio je sireg projekta koji se realizuje sa sredstvima odobrenih od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (2008).