U okviru programa RAZVOJ LOKALNOG PARLAMENTARIZMA, koji je započet 22. aprila 2009. realizovan je
jednodnevni seminar za lokalne odbornike pod nazivom “Parlamentarna komunikacija”, čiji je glavni cilj bio poboljšanje kvaliteta i efikasnosti u funkcionisanju lokalnog parlamenta, u skladu sa potrebama građana. Projekat se realizovao sa finansijskim sredstvima iz Budžeta Opštine Ulcinj.

Glavne teme koje su se obrađivale na ovom seminaru su bile:

  • Komunikacija, interpersonalna komunikacija, efektivna komunikacija
  • Komunikacija građana i lokalne vlasti – zakonski okvir
  • Prepreke u komunikaciji, argumentacija, kritičko sagledavanje informacija
  • Razvoj sistema/mehanizama efektivne komunikacije sa građanima

U radu ovog seminara su učestvovali predstavnici svih odborničkih klubova koji participiraju u SO Ulcinj, osim kluba “Force”. Treneri i moderatori ovog seminara su bili: Ajša Hadžibegović i Kerim Međedović. Seminar se održao u hotelu PRINCESS u Baru.