Sa polaznicima projekta „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“ realizovali smo dvodnevnu izletničku turu kao dodatak komplementarnih kurseva, sa ciljem da se povećaju njihovi kapaciteti za prezentaciju glavnih turističkih resursa našeg područja.
Prva posjeta održana je u antičkom lokalitetu Šas kao jednoj od najatraktivnijih destinacija u opštini Ulcinj. U okviru ovog izleta organizovano je i turističko krstarenje Šaskim jezerom. Nastavak ove aktivnosti realizovano je u Starom gradu, gdje su mladi posjetili muzejski dio ulcinjske Tvrđave, kao i elitni turistički kompleks Palata Venezia.
Tokom ovih posjeta mladi su imali priliku da od stručnih lica nauče kako da praktikuju stečena znanja u promociji lokalnih turističkih vrijednosti, u ulozi turističkog vodiča.
 

Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije u sklopu IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, kojim upravlja Ministarstvo finansija Crne Gore. Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra. Projekat kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

LOGO cbc-MJU