Kjo broshurë paraqet edhe publikimin e parë ne gjuhën shqipe në Mal të Zi mbi procesin e integrimeve evropiane dhe hapave që duhet të ndjek MZ në këtë proces.

 

Download