Projekti ka për qëllim të rrisë informimin mbi integrimet euroatlantike si dhe t’iu ofrojë mundësinë të rinjëve të Ulqinit, që përmes workshopeve dhe takimeve joformale, të fitojnë njohuri dhe shkathtësi tël reja, por edhe të njihen me vlerat e proceseve integruese.

Projekti realizohet në bashkëpunim me Ekipin bashkërendues për implementimin e Strategjisë komunikuese për integrimet euroatlantike në Qeverinë e Malit të Zi.

Të rinjtë në Integrime
LEAFLET


Në kuadër të këtij projekti botohet cikli prej 5 shkrimeve në gazetën e vetme në gjuhën shqipe në Mal të Zi, KOHA JAVORE.

[pdf-embedder url=”https://www.ngo-horizonti.org/wp-content/uploads/2015/12/koha-javore-youth-in-integration-articles.pdf”]