Në galerinë e publikimeve të organizatës tonë, mund të gjeni edhe një botim të ri:
Raport monitorimi: PARAJA PUBLIKE PËR TË MIRËN PUBLIKE: KONKURRENCË DHE TRANSPARENCË EDHE NË TË MIRAT DETARE! Download