Projektom “ZDRAV STIL JE MOJ STIL“, koji organizacija civilnog društva “NOVI HORIZONT” realizuje uz finansijsku podršku Uprave za mlade i sport, počeo je program vršnjačke edukacije za ulcinjske srednjoškolce o zdravim stilovima života.Ova obuka se sastoji od deset radionica koje će mladim srednjoškolcima omogućiti da stiču nove vještine i dalje prenose usvojena znanja svojim vršnjacima kroz radioničarski rad.

U sklopu ovog projekta osmišljena je i štampana BROŠURA sa isitim nazivom.

Projekat ima za cilj: bolju informisanost i obučavanje mladih u Ulcinju za zauzimanje ispravnih stavova prema korišćenju psihoaktivnih supstanci, promjenu loših životnih navika, smanjenje broja mladih koji konzumiraju alkohol, koriste drogu i puše duvanske proizvode. Polazeći od činjenice da se i u našoj sredini javlja konstantni porast broja mladih ljudi koji bira stilove života koji nijesu baš u skladu sa zdravom životnom filozofijom, potreba za edukacijom o ovim pitanjima nameće se kao neminovnost.

Stoga, “NOVI HORIZONT” u kontinuitetu osmišljava i sprovodi edukativne i preventivne aktivnosti usmjerene ka važnom cilju: da problem sa bolestima zavisnosti u našoj sredini bude što manji. Ove preventivne aktivnosti ciljano se sprovode i poseban naglasak stavljen  je na dio populacije, koji je najvise pogodjen ovim negativnim fenomenima, a to su djeca i mladi.

Tokom ovog projekta, mladi će imati priliku da aktivno učestvuju i u drugim aktivnostima kao što su: javni performansi i ulični događaji, prezentacije, TV emisije, itd.

Lokalni partneri na ovom projektu su: Karate Klub “Ulcinj”, ulcinjski Dom Zdravlja i Ispostava Policije u Ulcinju.
Projekat se realizuje u cilju implementacije Nacionalnog plana akcije za mlade, tj. Akcionog plana za 2010. godinu.

Workshops


Performans

Sa ovim performansom ispred Srednje Škole u Ulcinju, okončan je projekat “ZDRAV STIL JE MOJ STIL”, koji je počeo u septembru mjesecu. Na ovom događaju, pored glavnih sudionika u projektu, učestvovali su i institucije s kojima smo upostavili uspješno partnerstvo tokom realizacije ovog projekta: Dom Zdravlja Ulcinj, Ispostava Policije u Ulcinju, Karate Klub “Ulcinj” i opštinska Kancelarija za prevenciju narkomanije.
Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Uprave za mlade i sport, i to u cilju realizacije Nacionalnog plana akcije za mlade, tj. Akcionog plana za 2010. godinu.