Ovaj projekat predstavlja nastavak višegodišnjih aktivnosti i napora naše organizacije, koje imaju za cilj promovisanja koncepta dobrog lokalnog upravljanja i senzibiliziranje građana za učešće u procesima odlučivanja, u opštini Ulcinj.

Posebni ciljevi ovog projekta su: Povratak povjerenja građana u institucije lokalne samouprave kao i Informisanje i osnaživanje građana za aktivno učešće u rješavanju problema lokalne zajednice.

Projekat podržava fondacija
B|T|D  The Balkan Trust for Democracy

U sklopu ovog projekta, Novi Horizont je anketirao građane u lokalnoj zajednici o stepenu njihovog učešća u ostvarivanju lokalne samouprave.

Rezultate ankete možete preuzeti ovdje