Ovo istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „SIGURNE I BEZBJEDNE ULICE – PRIORITET MOGA GRADA” koji je podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija (Ministarstva saobraćaja i pomorstva), u sklopu Javnog konkursa ,,Čuvaš sebe, čuvaš druge!“ za 2020. godinu.

Da biste pročitali publikaciju, kliknite na ilustraciju ispod.

broshura - mockup CG