Stara je istina: ne učimo za školu, nego učimo za život. Danas takođe znamo da su obrazovanje i investiranje u nauku, a ne isključivo novac ključni faktori koji nerazvijena društva i države čini razvijenim.
Zato su još prije dvije decenije lideri evropskih država postavili cilj da Unija treba da postane najkonkurentniji i najdinamičniji privredni prostor svijeta, koji je zasnovan na znanju. Pod utiskom ovog cilja razvio se dinamičan proces u svim oblastima politika EU, pri čemu obrazovanje i istraživanje igraju centralnu ulogu. Cilj je da se u ovom kontekstu stvori evropski obrazovni i istraživački prostor.
Kao region i država koja pripada Evropi, Crna Gora teži uključivanju u Uniju, u tu veliku porodicu evropskih zemalja, i nastoji da ostvari dinamičan ekonomski razvoj, i mi moramo da mnogo više ulažemo u znanje za budućnost koje će biti bazirano na inovacijama. A to nije moguće bez čvrstog temelja u obrazovanju, školovanju i daljem usavršavanju.
Prije svega se to odnosi na mlade ljude, kod kojih se mora razvijati koncept doživotnog učenja. Oni moraju da shvate da se za pristojan i ugodan život, za ono što dolazi treba, prije svega, naoružati znanjem.

Polazeći od te činjenice i potrebe započet je projekat „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“ koji finansira Evropska unija.
U okviru ovog projekta NVO Novi Horizont u saradnji sa Srednjom mješovitom školom “Bratstvo-jedinstvo” u Ulcinju, osnovali su Laboratoriju za zapošljavanje mladih (Youth Employment Lab – YEL) kao poseban prostor namijenjen za organizaciju treninga i ostale projektne aktivnosti. YEL će takođe poslužiti i kao mjesto za diskusiju među mladima, razmjenu ideja, te razmatranje budućih planova i otvorenih pitanja i problema.

Soft Skills 1

Istovremeno, model SKYE Club koji će se razvijati na ovom programu, predstavlja integrisani pristup koji će mladima pomoći da razviju potrebne sposobnosti, vladanje i stavove kako bi na konstruktivan način bili dio zajednice.
Ovaj model ima u fokusu ekonomski napredak mladih i upućuje na njihove životne potrebe i stremljenja. Preko ovog programa mladi će biti u prilici da pohađaju 10 treninga (Soft Skills Training) koji će im omogućiti sticanje “mekih sposobnosti”, a koje se odnose na komunikaciju, rukovođenje, kritičko razmišljanje, adaptaciju, organizaciju, timski rad, pouzdanost, itd.

Treninzi će se fokusirati na teme zapošljavanja i socijalnog preduzetništva. Mladi će otvoreno i argumentovano moći da diskutuju o tome kako vide svoju budućnost, da uče o inovacijama i stvaralaštvu, komunikaciji i rješavanju konflikata, naučnog upravljanja vremenom i učiti se vještinama potrebnim za rad i izazove sa kojima će se susresti u preduzetništvu, planiranju biznisa, promociji, odnosno tehnikama marketing-mixa i različitim oblastima u turističkoj industriji.

Sva ova iskustva mladi iz Ulcinja će imati priliku da razmjenjuju sa mladima iz Skadra, kroz brojne aktivnosti koje su predviđene ovim projektom.

Ovaj tekst je izrađen u okviru projekta „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma“ koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost World Vision Albania (WVA) i NVO Novi Horizont (NH) i ne odražava nužne stavove Evropske unije.

LOGO CBC - CG
LOGO_PARTNERS_CBC