Adekvatna pripremljenost mladih za budući profesionalni život i rad neophodan je preduslov za zapošljavanje i efikasan budući rad. Poslodavci u ovom modernom vremenu očekuju da formalni sistem obrazovanja stvara radnu snagu koja snalažljivo komunicira i sarađuje s drugima, brzo i efikasno primjenjuje svoja znanja i vještine u novim situacijama, odgovorno donosi odluke i fleksibilno rješava probleme u kompaniji.

Istorija je svjedok da su uspješna društva uvijek bila otvorena društva i društva znanja. Danas su u svijetu mnogo važniji znanje i ideja nego kapital ili radna snaga. Zaostajanje za savremenim tokovima više ne plaća samo novcem, nego vremenom i preživljavanjem na periferiji. Stoga su škole i obrazovanje središnji element života i svih razvojnih politika.

Posebno je to značajno u kontekstu evropskih integracija, čemu teže naše države. Zato mladi moraju da se osposobe za upravlјanje fondovima Evropske unije, da nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mjera i svoje države i EU, kao i da poznaju finansijska ograničenja. Od najveće je, dakle, važnosti da znaju da razvijaju vještine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata na lokalnom i regionalnom nivou.
U svakom slučaju, proces učenja nije bitan samo za mlade nego i za cijelo društvo. Riječ je o ulaganju od kojeg svi imaju koristi. Za društvo koje teži prosperitetu, inkluziji i socijalnoj koheziji, prioritet mora biti investicija u znanje i kompetencije mladih.

NVO Novi Horizont ovih dana sprovodi poseban program obuke za ulcinjske srednjoškolce – komplementarne kurseve iz oblasti poslovnog upravljanja i pisanja projekata.
Obuka za poslovno upravljanje je osmišljena da pomogne učesnicima da steknu vještine potrebne da naprave razliku kao novi menadžeri. Tokom obuke polaznici će naučiti vještinu poslovnog upravljanja koja će ih prepoznati i brzo pripremiti za buduće tržište. Program obuke ima dvije sesije tokom kojih će učesnici imati priliku da međusobno razmjene svoja iskustva kroz razne diskusije i aktivnosti koje imaju za cilj:
−Upoznati učesnike sa vještinama poslovnog upravljanja i njihovim značajem za razvoj ovih vještina
−Razumjeti ulogu menadžera u uspjehu organizacije
−Naučiti kreativne i efikasne tehnike upravljanja organizacijom
−Razviti kreativne stavove i naučiti da svi problemi imaju rješenje
−Shvatiti značaj komunikacije, kritičkog mišljenja i kreativnosti i kako ove vještine mogu napraviti razliku.

Ilustrimi 2 - obuka
Obuka za pisanje projekata se realizuje da bi se polaznici orijentisali i lakše pristupili procesu pisanja projekata, te upravljanju projektima uz sticanje razumijevanja njihovog značaja i relevantnosti za postizanje postavljenih ciljeva i zadataka. Ciljevi obuke su:
−Upoznavanje učesnika sa pisanjem i upravljanjem projektima i njegovim značajem za razvoj
−Razumjeti komplementarnu ulogu pravilno vođenih projekata za uspjeh organizacije
−Razumjeti značaj upravljanja rizikom tokom projektnog ciklusa
−Znati napisati dobre predloge projekata kao i pravilno izvještavanje o njihovoj realizaciji
−Istražiti različite faze upravljanja projektnim ciklusom i zašto je važno pratiti plan akcije za uspješno postizanje željenih rezultata.

Komplementarni kursevi se realizuju u okviru projekta „Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma”, koji podržava Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija.
Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra. Projekat kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost NVO Novi Horizont (NH) i ne odražava nužne stavove donatora.

LOGO EU - CBC - MJU

LOGO_PARTNERS_CBC