Projekat “MLADI U EVRO-ATLANTSKOM DIJALOGU” je zajednički program naše organizacije i NVO „Spona“ iz Berana, koji je u periodu septembar – decembar 2014. godine, istovremeno realizovan u Baru i Bijelom Polju, uz podršku američke Ambasade u CG.

Opšti cilj projekta je bio da, svojim aktivnostima doprinese širenju evro-atlantskih vrijednosti među srednjoškolskom omladinom u opštini Bar. Dok, je kao poseban cilj ovog projekta, bila edukaciji učenika završnih razreda srednjih škola (u Baru) o evro-atlantskim integracijama – nastanku, razvoju i funkcionisanju NATO Alijanse kao i o procesu učlanjenja, sa posebnim naglaskom na status Crne Gore u tom procesu.

Realizovane aktivnosti

Da bi program edukacije barskih srednjoškolaca o evro-atlantskim integracijama počeli što uspješnije, NOVI HORIZONT je pristupio pronalaženju partnerske organizacije u opštini Bar. Tako smo u najranijoj fazi projekta, sklopili partnersku saradnju sa Biznis Start-Up Centrom iz Bara, koji nam je pomogao u povezivanju sa srednjoškolcima i njihovim profesorima. Putem ovih kanala, uradili smo i prezentaciju projekta po školama i nakon kraćeg perioda formirali smo grupu od 30 polaznika.

Svečani početak projekta organizovali smo u prostorijama partnerske organizacije, 24 oktobra 2014. godine. Istog dana održano je i prvo predavanje na temu “Ideja euroatlantizma – Uvod u NATO”.

Počevši od te nedelje, svake naredne su se održavala predavanja po sledećem redosledu tema:

 1. Nastanak i razvoj sistema međunarodne bezbjednosti
 2. Uloga NATO-a u novom svjetskom poretku
 3. Crna Gora i euro‐atlantske integracije
 4. Struktura NATO-a i proces donošenja odluka
 5. Bezbjednosne prijetnje savremenog doba – strah u XXI vijeku;

Radionice su trajala oko 2 sata i vođene su od strane licencirane trenerice za rad sa mladima. Svako predavanje je bilo pripremano ranije, tako da se svake nedelje započinjalo sa određenim igricama i vježbama za relaksaciju, video prezentacijama, i brojnim drugim aktivnostima, koje su razvile veći stepen interakcije kao i aktivno učešće učenika u programu. Kroz ove aktivnosti, učesnici su imali mogućnost da steknu nova saznanja o tehnikama i vještinama koje su mladima potrebna, kao što su: izgradnja tima, liderstvo, razbijanje predrasuda, debatiranje, donošenje odluka, i slično. U toku svakog predavanja oraganizovali smo i pauze u kojima su učenici mogli da se osvježe raznim sokovima i kroasanima. Ovako je izgledao program jedne od radionica:

11:00-11:10 Uvod, organizacija i predstavljanje projekta
11:10-11:25 Upoznavanje učesnika (kroz vježbu: tri slične i tri različite stvari)
11:25-11:35 Pravila rada u grupi (šta je radioničarski način rada)
11:35-11:50 Očekivanja (STIKERI)
11:50-12:05 PAUZA
12:05-12:35 PREZENTACIJA (Uvod u Euroatlantizam) ppt
12:35-12:50 Usmena evaluacija za kraj / ODJAVA i dogovori za sljedeću radionicu


Nakon završetka ciklusa od 6 radionica, organizovan je doček grupe bejopoljskih srednjoškolaca 15. 11. 2014., sa kojima je tokom projektnog perioda, radila NVO ”SPONA”. Za goste iz Bijelog Polja pripremljen je sledeći program:

 • Prijem u Sali SO Bar
 • Posjeta Starom Baru (tvrđavi, kompleksu muzeja)
 • Posjeta Botaničkoj bašti
 • Posjeta Centru za kulturu (Dvorac Kralja Nikole)
 • Šetnja pored barske marine

Nakon posjete bjelopoljskih srednjoškolaca Baru, realizovana je posjeta barskih srednjoškolaca Bijelom Polju 26. 11 2014., tokom koje je pripremljen sledeći program:

 • Prijem u zgradi opštine Bijelo Polje
 • Posjeta Spomen kuće Rista Ratkovića
 • Posjeta Muzeju
 • Posjeta Gradskoj Džamiji
 • Posjeta Crkvi SV. Petra
 • Druženje

Cijeli program na kraju je uspješno završilo 28 srednjoškolaca iz Bara i za njih su urađene diplome. Svečana ceremonija uručenja diploma se organizovala 12 dec. u NATO Info Centru u PG. Diplome koje je prethodno potpisivala ambasadorka Sue K. Brown, polaznicima projekta je dodjelio DCM B. Bix Aliu, koji je za sve prisutne održao i kraći govor o važnosti evro-atlantskih integracija za našu državu.