Tokom maja mjeseca, u Ulcinju i Skadru sprovedeno je istraživanje o zahtjevima lokalnog tržišta rada za mlade. Anketa je realizovana sa poslodavcima odnosno direktorima, menadžerima, vlasnicima turističkih preduzeća, odnosno osobama koje su upoznate sa načinom rada odabranog subjekta. Glavni cilj anketiranja je bio istražiti koji su to zahtjevi tržišta rada u turističkim sektoru za mlade u Crnoj Gori i Albaniji. Istraživanjem je detaljno ispitivano da li su turistički subjekti spremni da prime pripravnike, kako nalaze svoje nove zaposlene (da li je to preko oglasa, preko prijatelja, agencija, društvenih mreža, aplikacija i sl.); koje profesionalne profile planiraju da zaposle u budućnosti, koji su najvažniji zahtjevi koji traže od budućih kandidata pri zapošljavanju, koje su to životne vještine (eng. core life skills) i meke vještine (eng. soft skills) koje su važne da njihovi zaposleni posjeduje, da li je važno za njihovo poslovanje da njihov budući zaposleni zna da koristi aplikacije kao što su Airbnb, Booking, TripAdvisor, Instagram oglašavanje i Facebook oglašavanje, i slično.

Podaci su se prikupili na terenu u 34 odabranih turističkih subjekata (23 u Ulcinju i 11 u Skadru) tj. u kompanijama čije je glavno djelovanje pružanje turističkih usluga, kao što su: hoteli, restorani, turističke agencije i drugo.
Svaki od dobijenih podataka predstavlja korisnu informaciju za mlade, na osnovu kojih oni mogu da zaključe koji su to zahtjevi tržišta rada koji se odnose konkretno za njih.

mock-up CG web

Ova analiza je nastala u okviru projekta “Putevi razvoja karijere: Priprema mladih iz Albanije i Crne Gore za mogućnosti razvoja karijere u sektoru turizma” koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, kojim upravlja Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore (CFCU). Projekat sprovodi organizacija World Vision Albania u partnerstvu sa NVO „Novi Horizont“ (Ulcinj), kao i srednjim školama “Bratstvo-jedinstvo” iz Ulcinja i “Hamdi Bushati” iz Skadra.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost NVO Novi Horizont (NH) i ne odražava nužne stavove Evropske unije.