Kjo broshurë eshtë botuar në kuadër të projektit EVROPA PËR TË GJITHË dhe eshtë publikuar në Diten e Evropës – 9 maj 2009.

 

Download