U okviru projekta „Osnaživanje mladih u promovisanju dijaloga i tolerancije“, NVO Novi Horizont je sa grupom od tridesetak srednjoškolaca iz Bara i Ulcinja realizovala trening sesiju pod nazivom „Aktivno građanstvo“.

U petom modulu programa obuke, koji je održan u biblioteci Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Bar, obrađene su teme koje su usko vezane za koncept aktivnog građanstva, kao što su: šta znači biti aktivan građanin, šta sve podrazumjeva aktivno građanstvo, zatim učešće građana u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika, šta je participativna i predstavnička demokratija, koja je uloga informisanog i aktivnog građanina kao temelja demokratskog društva itd.
Mladi su razgovarali i o pravu glasa i učešću na izborima, kako se sastavljaju i pokreću peticije, građanske inicijative, protesti, javna okupljanja i sl. U tom kontekstu donijeti su primjeri dobre prakse i ilustracije iz američkog društva, kako se tamo organizuju izborni procesi, kako se građani organizuju u različite pokrete i kako djeluju u javnom životu.

Među vrijednostima koje takođe karakterišu SAD, mladi su izdvojili volonterizam kao važan segment demokratskih dostignuća u ovoj zemlji. Volontiranje je odličan način za pomoć i interakciju sa zajednicom. Efekti volontiranja mogu biti veoma korisni, u rasponu od pomaganja grupama u potrebi, davanja doprinosa zajednici, do humanitarnog rada za vrijedne ciljeve.Predavač ove sesije je bio prof. Negjelko Gjurović, dok je u ulozi trenerice gđa. Sabra Dečević.

Projekat se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.

amerika 23