OCD “NOVI HORIZONT” u saradnji sa Nacionalnim Savjetom Albanaca u CG, pripremio edukativni program o evropskim integracijama, za clanove ovog subjekta. Prva aktivnost u ovom partnerstvu je organizovana 18. jula 2009. u Ulcinju.

Opšti cilj projekta jeste da svojim aktivnostima doprinese širenju evropskih vrijednosti na prostorima gdje žive i djeluju Albanci u CG, kao i podizanju svijesti građana o važnosti uključivanja Crne Gore u evropske integracije. Kao najbolji način da se ovaj cilj postigne svakako je pruzanje informacija na maternjem jeziku o tome šta u stvari predstavlja Evropska unija i koje su koristi od integracija u jednu takvu strukturu.

Predavaci i uvodnicari na ovom seminaru bili su:
SPIRO KOÇI – Generalni Direktor za evroatlantsku saradnju u Ministarstvu inostranih poslova Albanije i
DOLORES KOÇI – menadzer programa za prekogranicnu sradanju u Ministarstvu za integracije R. Albanije.

Ovu aktivnost je podrzao Fond za manjine u Crnoj Gori.