U okviru projekta „Javni novac za javno dobro“, NVO Novi Horizont je danas organizovao konferenciju za medije, na kojoj su objavljivani rezultati analize o procedurama realizacija javnih nabavki od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, na teritoriji opštine Ulcinj.

Rezultate analize možete pogledati na ovom linku.

Istraživanje je nastavak dva jednodnevna treninga, koja su organizovana sa ciljem osnaživanja predstavnika civilnog društva i medija u oblasti monitoringa trošenja javnog novca.

Ova projekat se realizovao u sklopu Programa za civilno društvo i medije: Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva – „OCD kao ravnopravni partneri u procesu monitoringa javnih finansija”, koji se sprovodi na nivou Zapadnog Balkana uz finansijsku podršku Evropske unije.