Projekat “MOJ IZBOR JE ZDRAVLJE, NE DROGA!” ima za cilj bolju informisanost i obučavanje mladih u Ulcinju za zauzimanje ispravnih stavova prema korišćenju psihoaktivnih supstanci, promjena loših životnih navika, smanjenje broja mladih koji konzumiraju alkohol, koriste drogu i puše. Projekat podržava Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.