Prošlo je više od 75 godina od donošenja Opšte deklaracije o ljudskim pravima koja u središte stavlja dostojanstvo i pravednost te jednakost svih ljudskih bića. Donošenje Deklaracije obilježilo je nastavak 20. i početak 21. vijeka inicirajući niz političkih i društvenih promjena. Ideja napretka i društvenog razvoja koja stoji iza ove Deklaracije usmjerena je novim generacijama i njihovom doprinosu sigurnijem i pravednijem svijetu.
Međutim, postavlja se pitanje da li danas mlađe generacije razumiju uslove koji su doveli do uspostavljanja cjelokupnog mehanizma institucionalne zaštite ljudskih prava na globalnom nivou, odnosno poznaju li mladi danas temeljna ljudska prava i vrijednosti koje počivaju u jednakosti svih ljudskih bića?
Čini se da je u aktuelnom trenutku strašnih ratova na našoj planeti važnije nego ikada, praktično imperativ da mladi ljudi uče o ljudskim pravima, o nenasilnom ponašanju i rješavanju sukoba, o ekološkim navikama, političkoj participaciji i odgovornom građanstvu, te stvaranju inkluzivnog i kohezivnog društva po mjeri svih građana.

Naravno, ne sa ciljem da im se sve to nameće, jer oni veoma dobro vide stvari. Oni se, pokazuju to ovih dana na američkim i evropskim univerzitetima, bore za svijet u kojem žele da žive. 
Važnu ulogu u svemu tome imaju institucije države, odnosno vaspitno-obrazovni sistem unutar kojeg se sadržajno i metodološki usvajaju znanja, vještine i kompetencije mladog aktivnog građanina u jednom demokratskom društvu. Obrazovanje za ljudska prava postavlja standarde, ali donosi i promjene.

Five friendly students are walking after they passed test outside the college building and discuss the project

Mladi ljudi moraju imati sposobnost kritičkog mišljenja, moralnog izbora, zauzimanja načelnih stavova o nekom pitanju i osmišljavanja demokratskih akcija. Samo osobe koje razumiju ljudska prava radiće na obezbjeđenju i odbrani svojih i tuđih ljudskih prava. A za takav angažman potrebna je dobra informisanost.
Tu je i civilni sektor, kojem su mladi pogonsko gorivo u zagovaranju promjena i korektivnoj ulozi prema vlastima. Prenosom znanja, razvijanjem vještina i izgradnjom stavova, obrazovanje za ljudska prava podiže svijest o našoj zajedničkoj osnovi za zaštitu ljudskog dostojanstva i ljudske bezbjednosti. Dnevno svjedočimo tim potrebama.
Zato i vlasti i mladi trebaju biti spremni i sposobni da preuzmu odgovornost. A to znači da moraju na sve ovo imati odgovor.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Mladi angažovani u zaštiti i promociji manjinskih prava i sloboda”, koji podržava Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, u sklopu Javnog konkursa „Integracija sa identitetom manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorsko društvo“, u oblasti zaštite i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u 2023. godini. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost NVO Novi Horizont i ne odražava nužno stavove donatora.


FOOTER CG