U subotu je u Ulcinju održan trening pod nazivom “Prikupljanje informacija i pisanje istraživačkog izvještaja” kojem su prisustvovali predstavnici medija na albanskom jeziku u Crnoj Gori i aktivisti civilnog društva.

Tokom ove aktivnosti učesnici su imali priliku da ojačaju svoje kapacitete u vezi sa pitanjima izgradnje istražnog procesa, istrage korupcije i tehnika sastavljanja istražnih izvještaja.

Predavači i moderatori ove obuke bili su Fatjona Mejdini – nezavisni novinar i koordinator za Zapadni Balkan u Globalnoj inicijativi protiv međunarodnog organizovanog kriminala, kao i Valmora Gogo – predavač istraživačkog novinarstva i osnivač portala Gogo.al.

Ova aktivnost je dio projekta „Sprečavanje korupcije i promovisanje učešća građana“, koji sprovodi nevladina organizacija Novi Horizonti u saradnji sa listom „Koha Javore“, podržanom od strane Stejt departmenta SAD – Biroa za međunarodne narkotike i pravo Sprovođenje, u okviru Programa civilnog društva za krivično pravosuđe.