Novi Horizont nastavlja tradicionalno obilježavanje 9. Maja – Dana Evrope u Ulcinju. Ove godine ova aktivnost se realizovala u okviru projekta “Evropa za mlade iz manjiskih zajednica” koji je podržala Komisija za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću.

Projekat ima za cilj da podigne svijest mladih ljudi o pitanjima evropskih integracija na lokalnom i nacionalnom nivou, da razvije njihove interkulturalne sposobnosti sa fokusom na jezičke različitosti i komunikaciju za demokratsko građanstvo, kao i povećati njihovo povjerenje u preduzimanju odgovarajućih mjera za zaštitu demokratskih principa u njihovim zajednicama.