Evropa për të gjithë

Kjo broshurë eshtë botuar në kuadër të projektit EVROPA PËR TË GJITHË dhe eshtë publikuar në Diten e Evropës – 9 maj 2009.  ...

Read More

Mali i Zi në Integrimet Evropiane

Kjo broshurë paraqet edhe publikimin e parë ne gjuhën shqipe në Mal të Zi mbi procesin e integrimeve evropiane dhe hapave që duhet të ndjek MZ në këtë proces.  ...

Read More

Narkomania, problem edhe në Ulqin

Organizatat joqeveritare “Horizonti i Ri” dhe “Aurora” në bashkëpunim me Shërbimin e Kriminalistikës të Policisë së Ulqinit gjatë periudhës shkurt – mars 2004 kanë realizuar anketën për problemin e narkomanisë, njohuritë e nxënësve, praninë, përhapjen dhe ndikimin e drogave në institucionet shkollore të Komunës së Ulqinit....

Read More
  • 1
  • 2

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI