Nato & Youth Diversity Dialogue

Me dëshirën që të rinjve t’iu ofrohen njohuri dhe informacione për proceset më të rëndësishme integruese që do të zhvillohen në vitet e ardhshme, OJQ “HORIZONTI i RI” mbështetur nga Ambasada amerikane në Mal të Zi, realizon projektin edukativ për integrimet euroatlantike “NATO & YOUTH DIVERSITY DIALOGUE”. Ky program i edukimit joformal iu ofron të rinjve një mundësi të veçantë për informim cilësor për historikun dhe rrjedhën e procesit të integrimit euroatlantik, rolin e ri të Aleancës Veri-Atlantike (NATO) në sigurinë botërore, por edhe për proceset aktuale të integrimit në këtë strukturë, nëpër të cilët po kalon Mali i Zi.Përveç ciklit të ligjëratave, projekti përfshin edhe aktivitete tjera kreative (prezantime, ushtrime, punë në grup,…). Ligjëratat...

Read More

Shërbim social për prindërit e vetëm

Përmes këtij projekti, të cilin e realizojnë OJQ “HORIZONTI i RI” dhe QENDRA PËR PUNË SOCIALE në Ulqin, inciohet një shërbim i ri social në nivel lokal – mbështetje për prindërit e vetëm në komunën e Ulqinit. Krijimi i këtij shërbimi social ka për qëllim: përmirësimin e aftësive edukative të prindërve të vetëm përmirësimin e cilësisë së jetesës të familjeve me një prind mbështetjen e prindërve të vetëm në zhvillimin a aftësive për vetorganizim, tejkalimin e pasojave të gjendjes së vështirë në të cilën ndodhen, etj. E gjithë kjo do të realizohet përmes aktiviteteve socioedukative, respektivisht duke ofruar shërbime këshilluese dhe terapie për prindërit e vetëm në...

Read More

Zgjedhja ime është Shëndeti, JO Droga!

Projekti “ZGJEDHJA IME ËSHTË SHËNDETI, JO DROGA!” ka për qëllim informimin më të mirë të të rinjve në Ulqin, si dhe edukimin e tyre për të marrë qëndrime të drejta ndaj përdorimit të substancave psikoaktive, për të ndryshuar veset e këqija, duke zvogëluar kështu numrin e të rinjve që konsumojnë drogë, përdorin alkool dhe pinë duhan. Projekti mbështetet nga Komisioni për ndarjen e mjeteve nga lojërat e...

Read More

Të rinjtë në Integrime

Projekti ka për qëllim të rrisë informimin mbi integrimet euroatlantike si dhe t’iu ofrojë mundësinë të rinjëve të Ulqinit, që përmes workshopeve dhe takimeve joformale, të fitojnë njohuri dhe shkathtësi tël reja, por edhe të njihen me vlerat e proceseve integruese. Projekti realizohet në bashkëpunim me Ekipin bashkërendues për implementimin e Strategjisë komunikuese për integrimet euroatlantike në Qeverinë e Malit të Zi. Të rinjtë në Integrime LEAFLET Në kuadër të këtij projekti botohet cikli prej 5 shkrimeve në gazetën e vetme në gjuhën shqipe në Mal të Zi, KOHA JAVORE. [pdf-embedder url=”http://www.ngo-horizonti.org/wp-content/uploads/2015/12/koha-javore-youth-in-integration-articles.pdf”]   Invalid Displayed...

Read More

Pjesëmarrja e qytetarëve në vetëqeverisjen lokale

Ky projekt paraqet vazhdimësinë e aktiviteteve dhe përpjekjeve të HORIZONTIT të RI, të cilët kanë për qëllim promovimin e konceptit të qeverisjes së mirë si dhe sensibilizimin e qytetarëve për pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse, në komunën e Ulqinit. Synime të veçanta të projektit janë: kthimi i besimit të qytatarëve në institucionet e vetëqeverisjes lokale dhe informimi e fuqizimi i qytetarëve për pjesëmarrje aktive në zgjidhjen e problemeve në komunitetin lokal. Projekti mbështetet nga fonadacion B|T|D  The Balkan Trust for Democracy Në kuadër të këtij projekti HORIZONTI i RI anketoi opinion lokal publik për nivelin e pjesëmarrjes qytetare në realizimin e vetëqeverisjes lokale. Rezultatet e anketës mund t’i merrni këtu...

Read More

Në prag të Integrimeve

Projekti „NË PRAG TË INTEGRIMEVE“ është vazhdim i aktiviteteve të filluar vite më parë e të cilët, para së gjithash, iu dedikohen gjimnazistëve të Ulqinit. Ashtu sikur se rritet dinamika procesit të integrimeve të Malit të Zi në BE dhe në NATO, në të njëjtën mënyrë shtohet edhe nevoja e përgatitjes dhe e përfshirjes sa më të madhe të të rinjve në këto procese. Informatat që marrin të rinjtë për këtë procese janë mjaft të kufizuara, sidomos në hapësirat ku jetojnë shqiptarët në Mal të Zi. Kjo ndodhë për arsye se informacionet e nevojshme për proceset aktuale integruese, nuk përkthehen ose nuk përcillen si duhet tek të rinjtë shqiptarë.Nisur nga...

Read More

Ndihma të cilën unë e kuptoj

HORIZONTI i RI fillon realizimin e një programi të ri – ndihmë për fëmijët me nevoja të veçanta. Projekti i parë në këtë fushë titullohet “Ndihma të cilën unë e kuptoj”, i cili iu dedikohet fëmijëve me pengesa në zhvillim në pjesën rurale të komunës së Ulqinit, respektivisht të Anës së Malit. Gjatë gjashtë muajve të ardhshëm, projektin do ta mbështesë Agjencia sllovake për zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar – SLOVAK AID. Përmes këtij projekti “Horizonti i Ri” do të mbështesë përpjekjet e shumë prindërve të kësaj ane për ngritjen e një qendre edukative për trajtim të kufizuar të fëmijëve me pengesa në zhvillim (veçanërisht me pengesa në të folur),...

Read More

Jetë e shëndetshme ështe stili im

Organizata e shoqërisë civile HORIZONTI I RI është duke realizuar projektin “Jetë e shëndetshme është stili im”, me mbështetjen e Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Qeverinë e Malit të Zi. Ky projekt ka për qëllim: informimin më të mirë të të rinjve në Ulqin dhe trajnimin e tyre për të gjykuar sa më drejtë ndaj fenomenit të përdorimit të lëndëve narkotike; ndryshimin e veseve të këqija të jetesës; zvogëlimin e numrit të të rinjve që konsumojnë alkool, pinë duhan dhe marrin drogë. Në kuadër të projektit u botua edhe BROSHURA me të njëjtin emër. Duke ditur se edhe në qytetin tonë, është në rritje numri i të...

Read More

Evropa për të gjithë

Organizata e Shoqërisë Civile “Horizonti i Ri” (Ulqin), në bashkëpunim me Fondacionin Instituti për Shoqëri të Hapur (Perfaqesia ne Malin e Zi), fillon realizimin e projektit “EVROPA PËR TË GJITHË”. Projekti përfshinë një sërë aktivitetesh duke filluar nga Shkolla e Integrimeve Evropiane aktivitet që zhvillohet për herë të parë në Ulqin për nxënësit e shkollave të mesme; workshopeve kreative qe do t’i realizojnë pjesëmarrësit e projektit, publikimit dhe shpërndarjes së broshurave edukative dhe informative në komunitetin lokal, botimi i teksteve në gazeta, performanse, etj. Përse e iniciuam këtë projekt? Në aktivitetet e deritanishme të organeve kompetente shtetërore, nuk janë publikuar kurrfarë informacionesh në gjuhën shqipe të cilat promovojnë...

Read More

Projektet 2000-2008

Misioni fillestar i HORIZONTIT të RI ishte “Integrimi i familjes shqiptare në familjen e madhe evropiane, përmes kontributit të saj në ndërtimin e një shoqërie civile në Mal të Zi”. Qëllimet e shoqatës ishin: – përmirësimi i pozitës së familjes shqiptare në Mal të Zi; – edukimi, emancipimi dhe prosperiteti i saj; – komunikimi i saj me të tjerët në rajon; inkuadrimi i saj në rrjedhat bashkëkohore tëjetës; dhe – kontributi i saj në zhvillimin e marrëdhënieve ndëretnike, dialogut dhe tolerancës. Në fillim të vitit 2000, shoqata hapi Klubin e parë edukativ për femra në Ulqin. Në kuadër të këtij klubi u zhvilluan veprimtari të ndryshme...

Read More
  • 1
  • 2

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI