PROAKTIVNA LOKALNA SAMOUPRAVA: Opština Ulcinj

Ova publikacija predstavlja detaljan monitoring izvještaj o tome kako se primjenjuje princip odgovornosti u organima Opštine Ulcinj. Ovo istraživanje je realizovano u okviru Projekta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou – WeBER, koji finansijski podržavaju podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije. DOWNLOAD...

Read More

ŠTA NAKON RAZVODA

Publikacija “ŠTA NAKON RAZVODA” predstavlja mali vodič za samohrane roditelje i nastala je u okviru projekta „Servis podrške za samohrane roditelje”. Ova lokalna socijalna usluga pokrenuta je 2012. godine kao rezultat dobrog partnerstva NVO „Novi Horizont”, Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj – Područna jedinica Ulcinj i Udruženja „Djeca Crne Gore”. DOWNLOAD...

Read More

Znanja i stavovi adolescenata o problemu narkomanije (Rezultati istraživanja)

Organizacija civilnog društva NOVI HORIZONT, u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije u opštini Ulcinj, u periodu oktobar – decembar 2015. godine, sprovodilo je kvalitativno istraživanje sa ciljem ispitivanja nivoa znanja i obavještenosti adolescenata u Ulcinju o različitim aspektima vezanim za problem narkomanije. Rezultati istraživanja...

Read More
  • 1
  • 2

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ