MLADI UČESTVUJU, MLADI ODLUČUJU!

NVO Novi Horizont i Gradska Biblioteka upućuju poziv mladim aktivistima iz Ulcinja da se prijave za iskustvenu obuku pod nazivom “MLADI UČESTVUJU, MLADI ODLUČUJU!” Program je namjenjen mladima uzrasta od 16 do 24 godina, koji žele da postanu lideri među svojim vršnjacima i lideri u zajednici. Ovaj projekat finansijski podržava Ministarstvo sporta Crne Gore. Glavni cilj projekta je: Aktiviranje i upućivanje mladih ljudi u Ulcinju o mogućnostima učestvovanja u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici. U sklopu ovog projekta realizuju se sledeće aktivnosti: Obuka mladih lidera o procesu donošenja odluka na lokalnom nivou; Studijske posjete Opštini Ulcinj i Skupštini Crne...

Read More

MLADI – KOMPETENTNI ZA PARTICIPACIJU

U skladu sa Strategijom za mlade i Akcionim planom za 2017. godinu, NVO Novi Horizont realizuje projekat „MLADI – KOMPETENTNI ZA PARTICIPACIJU“. Glavni cilj ovog projekta je: Edukovati grupu od 25 mladih ljudi iz Ulcinja da postanu omladinski lideri u zajednici; da pokrenu inicijative i šire mrežu za podsticanje participacije. U sklopu ovog projekta realizuju se sledeće aktivnosti: ■ Jačanje tehničkih kapaciteta Youth Corner-a ■ Obilježavanje Međunarodnog dana mladih ■ PROGRAM OBUKE ZA OMLADINSKE LIDERE Kroz program sticanja liderskih vještina, mladi će postati svjesni svojih vrijednosti i potencijala, naučiće kako pokrenuti inicijativu; kako okupiti, organizovati, motivisati i voditi mlade...

Read More
PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA GRAĐANA Score 0%

PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA GRAĐANA

NVO “Novi Horizont” počinje realizaciju projekta „PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA GRAĐANA” koji ima za cilj nadgledanje rada organa lokalne samouprave Opštine Ulcinj, kroz monitoring principa odgovornosti kao i jačanje kapaciteta OCD i lokalnih medija u zagovaranju reforme javne uprave na lokalnom nivou. Projekat se fokusira na princip ODGOVORNOSTI koji je izradila SIGMA i koji predstavlja jedan od stubova sistema reforme javne uprave. Primjenjivanje ovog pricipa najviše se ogleda u pravo na pristup informacijama od javnog značaja kao i na praksu proaktivnog objavljivanja informacija od strane organa uprave. Smatramo da dostupnost informacija koje su u posjedu opštinskih organa veoma je...

Read More

Kutak za mlade u Ulcinju

Opšti cilj ovog projekta je obezbjediti mladima u Ulcinju više mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena, razvoj kulture čitanja i dijaloga kod mladih (u skladu sa LPAM), u prikladno opremljenom prostoru, te promocija filantropije u lokalnoj zajednici. Kao specifične ciljeve navodimo: obuku vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptaciju prostorija Gradske biblioteke i stavljanje u funkciju „Youth Corner“-a; organizovanje akcija prikupljanja sredstava u zajednici, te jačanje stepena povjerenja u organizaciju od strane građana i biznis sektora. Aktivnosti projekta: obuka vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptacija prostorija...

Read More

Civilno društvo za dobru upravu

Novi Horizont je partner na projektu “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” koji realiizuje Institut alternativa zajedno sa ostalim partnerima: Centrom za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, Bonumom iz Pljevalja i Naturom iz Kolašina, uz finansijsku podršku Evropse unije (EU). Glavni cilj projekta je nezavisni monitoring reforme javne uprave od strane organizacija civilnog društva i dijalog sa ključnim donosiocima odluka. Paralelno sa tim radiće se i na osnaživanju OCD, uključujući i medije, sa ciljem većeg uključivanja u reformu javne uprave. U okviru projekta formiran je i mreža  “Naša uprava”. Cilj Mreže je intenziviranje saradnje u oblasti dobrog upravljanja...

Read More

Lokalno partnerstvo u borbi protiv zloupotrebe droga i maloljetničke delikvencije

NH realizuje novi projekat pod nazivom “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici – Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona. Opšti cij projekta je podizanje svijesti mladih o štetnosti zloupotrebe droga kao i smanjenje stope asocijalnog i delikventnog ponašanja među mladima u lokalnoj zajednici. Specifični ciljevi projekta: Uspostavljanje partnerstva sa relevantnim institucijama i zajednički rad u borbi protiv zloupotebe droga u Ulcinju; Podrška Lokalnoj samoupravi u aktiviranju Kancelarije za prevenciju narkomanije; Izrada Lokalnog Plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti...

Read More

Mladi u Evro-Atlantskom Dijalogu

Projekat “MLADI U EVRO-ATLANTSKOM DIJALOGU” je zajednički program naše organizacije i NVO „Spona“ iz Berana, koji je u periodu septembar – decembar 2014. godine, istovremeno realizovan u Baru i Bijelom Polju, uz podršku američke Ambasade u CG. Opšti cilj projekta je bio da, svojim aktivnostima doprinese širenju evro-atlantskih vrijednosti među srednjoškolskom omladinom u opštini Bar. Dok, je kao poseban cilj ovog projekta, bila edukaciji učenika završnih razreda srednjih škola (u Baru) o evro-atlantskim integracijama – nastanku, razvoju i funkcionisanju NATO Alijanse kao i o procesu učlanjenja, sa posebnim naglaskom na status Crne Gore u tom procesu. Realizovane aktivnosti Da bi program edukacije barskih srednjoškolaca o evro-atlantskim integracijama počeli...

Read More

Politika za mlade u Ulcinju

Počeo je novi projekat pod imenom POLITIKA ZA MLADE U ULCINJU koji ima za cilj unapređenje položaja mladih u Ulcinju, zagovaranjem za donošenje LPAM i veće uključivanje mladih u proces odlučivanja na lokalnom nivou. Ovaj projekat je podržan kroz Program De Facto Equal koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, a finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnog Gori. Kao specifične ciljeve vidimo: Iniciranje procesa izrade i donošenja LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE kod lokalne samouprave, organizovanjem sastanaka, konferencija za medije i drugih medijskih nastupa, istraživanje potreba mladih, kampanje i uličnih aktivnosti, Informisanje predstavnika lokalne samouprave, gradskih institucija, NVO i medija o značaju i procesu...

Read More

EU znači DA

Realizacija projekta “EU znači DA” predstavlja saradnju NVO ‘Eko Centar DELFIN’ i ‘Novi Horizont’ sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom vanjskih poslova i EU integrcija Crne Gore, u implementaciji Komunikacione strategije pripremljene od Vlade Crne Gore za periodične preglede u godinama 2010 – 2014 . Fotografije sa projektnih aktivnosti Invalid Displayed Gallery...

Read More

Nato & Youth Diversity Dialogue

U cilju približavanja mladima aktuelne društvene procese, “NOVI HORIZONT”, uz podršku američke Ambasade u Crnoj Gori, nastavlja praksu organizovanja edukativnih programa o euroatlantskim integracijama. Projekat NATO & YOUTH DIVERSITY DIALOGUE pruža jedinstvenu priliku mladima na lokalnom nivou da se informišu o temama kao što su: NATO – politička i vojna organizacija, osnovni koncept svjetske bezbjednosti, koncept kolektivne odbrane, transatlantske veze, Crna Gora i euroatlantske integracije, NATO u humanitarnim operacijama i zaštiti životne sredine, itd. Za vrijeme trajanja programa biće organizovane i raznovrsne prezentacije, kao i ostale individualne i kolektivne aktivnosti, uz prisustvo predavača i moderatora. Radionice će se održavati svake subote u trajanju od dva časa. U cilju promocije interkulturalnog dijaloga među...

Read More
  • 1
  • 2

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ