Etnička i kulturna raznolikost u SAD

NVO „NOVI HORIZONT“ i Centar za Kulturu – Biblioteka Ulcinj, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u subotu, 28. februara, organizovali prezentaciju profesora dr Michael Frazier-a, sa Howard univerziteta u Vašingtonu, na temu: „Kulturna i etnička raznolikost u SAD – Izbor Baraka Obame”. Invalid Displayed...

Read More

Evropa za Sve

Organizacija civilnog društva NOVI HORIZONT, uz finansijsku podršku Fondacije Institut za Otvoreno Drustvo (Predstavnistvo Crna Gora), počinje realizaciju projekta “EVROPA ZA SVE”. Projekat će obuhvatiti više setova aktivnosti, od mini-škole o evropskim integracijama, preko određenih kreativnih radionica koje će biti rađene samostalno od strane učesnika u projektu, preko podjele raznog informativno-edukativnog materijala širim građanskim grupama u vidu brošura i flajera, objavljivanje tekstova u novinama, performansa, itd. Zašto smo pokrenuli ovaj projekat? Široj javnosti još uvijek ne postoji dovoljno razvijena svijest o važnosti uključivanja naše države u evropske integracije. Kao veliki problem javlja se i nedostatak obučenih i informisanih ljudi koji znaju šta je Evropska Unija i...

Read More

Inicijativa za izmjenu Statuta

Koalicija NVO “Saradnjom do cilja” i NVO “NOVI HORIZONT”, u okviru kampanje DRUŠTVO BEZ KORUPCIJE, podnijeli su Skupštini Opštini Ulcinj – Inicijativu o izmjeni Statuta Opštine, člana 148. Statut opštine Ulcinj, u okviru poglavlja III – Učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave – članom 148 predviđa da građansku inicijativu može podnijeti 5% građana. Ovaj procenat je izuzetno visok u odnosu na broj stanovnika u opštini. Situacija u ostalim opštinama ukazuje na to da prilikom kvalifikovanja građanske inicijative treba voditi računa o broju stanovnika (vidjeti u priloženoj tabeli). Ovako visok procenat potpisa demotiviše građane da se odluče na podnošenje građanske inicijative, odnosno na saopštavanje svojih zahtjeva i...

Read More

Projekti 2000-2008

Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovana 06.09.1999 god. pod red. br. 4, sa sjedištem u Ulcinju. Njena misija prilikom osnivanja bila je: integrisanje albanske porodice u veliku evropsku familiju, kroz doprinos izgradnje civilnog društva u Crnoj Gori. Ciljevi organizacije su bili: poboljšanje položaja albanske porodice u Crnoj Gori, edukacija, emancipacija i njen razvoj, njeno komuniciranje sa ostalima, uključivanje u savremene tokove života i njen doprinos u razvoju inter etničkih odnosa dijaloga i tolerancije. Početne aktivnosti NH su bile koncentrisane na poljima zdravstene edukacije, normativne zaštite žena, pomoći za samohrane majke i njihovu djecu i druge ranjive kategorije u društvu. Na početku 2000.godine organizacija je otvorila prvi edukativni...

Read More

Narkomanija, problem i u Ulcinju

Lokalne nevladine organizacije “Novi Horizonti” i “Aurora” u saradnji sa MUP RCG ‐ OB Ulcinj su tokom mjeseca februar ‐ mart 2004 god. sproveli anketu o narkomaniji (bolesti zavisnosti), o saznanjima, prisustvu, upotrebi tj. uticaja droge u školskim institucijama na teritoriji opštine Ulcinj....

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ