Inicijative lokalnih NVO opštinskim organima

Mreža NVO iz Ulcinja predala je dva pisana zahtjeva u formi inicijativa opštinskoj administraciji, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Ulcinj, kao mehanizmima za ostvarivanje učesća gradjana u realizaciji lokalne samouprave. Prva inicijativa je predata za Predsjadnika opštine i odnosi se na dva pitanja: * Formiranje Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i * Objavljivanje Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, predvidjenih Budžetom opštine za 2016. godinu. Na osnovu nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim rganizacijama, javni konkurs se raspisuje u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta. Posupak za...

Read More

Civilno društvo za dobru upravu

Novi Horizont je partner na projektu “Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!” koji realiizuje Institut alternativa zajedno sa ostalim partnerima: Centrom za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, Bonumom iz Pljevalja i Naturom iz Kolašina, uz finansijsku podršku Evropse unije (EU). Glavni cilj projekta je nezavisni monitoring reforme javne uprave od strane organizacija civilnog društva i dijalog sa ključnim donosiocima odluka. Paralelno sa tim radiće se i na osnaživanju OCD, uključujući i medije, sa ciljem većeg uključivanja u reformu javne uprave. U okviru projekta formiran je i mreža  “Naša uprava”. Cilj Mreže je intenziviranje saradnje u oblasti dobrog upravljanja...

Read More

Lokalni resursni centri za pružanje podrške lokalnim NVO

Novi Horizont je dio šireg projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji sprovodi Centar za  razvoj nevladinih organizacija – CRNVO, uz finansijsku podršku Evropske unije, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Ciljevi ovog projekta su jačanje i podsticanje civilnog društva za aktivno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje četiri lokalna resursna centra za pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama. Resursni centri za južnu regiju Crne Gore su NVO Nada iz Herceg Novog i NVO Novi horizont iz Ulcinja, dok će podršku nevladinim organizacijama na sjeveru Crne Gore pružati NVO Bonum iz Pljevalja...

Read More

Publikacija Vodiča i dodjela diploma Vršnjačkim Edukatorima

12-tog maja, u Gradskoj biblioteci, organizovali smo najznačniju aktivnost našeg projekta ”LOKALNO PARTNERSTVO PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNICKE DELINKVENCIJE”, koji podržava Američka Ambasada u Crnoj Gori. Promovisali smo vodič “Djeca u sukobu sa zakonom” i nagradili diplomama naše vršnajčke edukatore. Prisustvo Ambasadorke SAD-a, NJ.E. Margaret Uehara kao i najviših javnih ličnosti našeg grada, predstavlja posebno vrednovanje našeg rada. Zaista smo bili počastvovani....

Read More

Mladi edukatori na djelu

Prošle nedelje, učescnici našeg Programa za Vrsnjačke Edukatore su realizovali praktični dio programa – edukaciju njihovih vršnjaka u školama. Ove aktivnosti koje su oni realizovali najbolje prikazuju kvalitet programa u kom su oni učestvovali tokom protekla 3 mjeseca, kao I profesionalan angažman cijelog projektnog tima.   Ponosimo se ovim mladim potencijalom u našem gradu.  ...

Read More

Konferencija za medije – Rezultati istraživanja o problemu narkomanije u Ulcinju

Organizacija civilnog drustva Novi Horizont organizovala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati istrazivanja “ZNANJA I STAVOVI ADOLESCENATA O PROBLEMU NARKOMANIJE”. Ovo istrazivanje je sprovedeno u periodu oktobar – decembar 2015., u saradnji sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije u opstini Ulcinj. Ova aktivnost je dio sireg projekta “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNICKE DELIKVENCIJE”, koji nasa organizacija realizuje uz podrsku Ambasade SAD u Podgorici, Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona. Rezultati istraživanja – DOWNLOAD  ...

Read More

Program za Vršnjačke Edukatore

Posle kratke pauze, nastavljamo “Program za vršnjačke edukatore” sa drugim ciklusom radionica. Gost uvodničar na današnjoj radionici bio je Direktor udruženja “4Life” iz Podgorice, koja se na profesionalan način bavi liječenjem narkomana. Kao poseban gost na ovoj radionici bio je predstavnik Američke Ambasade u Podgorici – gospodin Gazmend Vukaj (Biro za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenje zakona). Program moderiraju profesionalne trenerice: Sabra Decević i Ardita Kokaj-Kovači....

Read More

Lokalno partnerstvo u borbi protiv zloupotrebe droga i maloljetničke delikvencije

NH realizuje novi projekat pod nazivom “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici – Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona. Opšti cij projekta je podizanje svijesti mladih o štetnosti zloupotrebe droga kao i smanjenje stope asocijalnog i delikventnog ponašanja među mladima u lokalnoj zajednici. Specifični ciljevi projekta: Uspostavljanje partnerstva sa relevantnim institucijama i zajednički rad u borbi protiv zloupotebe droga u Ulcinju; Podrška Lokalnoj samoupravi u aktiviranju Kancelarije za prevenciju narkomanije; Izrada Lokalnog Plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ