SARADNJA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ SA LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Služba Skupštine opštine Ulcinj uputila je poziv lokalnim nevladinim organizacijama da dostave predloge za donošenje Programa rada Skupštine za 2017. godinu. CRNA GORA MALI I ZI SKUPŠTINA OPŠTINE ULCINJ KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT Br./Nr. 02-21/17 Ulcinj/Ulqin, 24.01.2017. god. NVO Novi Horizont i Grupa Nevladinih Organizacija u Ulcinju Koordinatoru Nazif Velić Ulcinj?? Predmet: Zahtjev za dostavljanje predloga za donošenje Programa rada Skupštine za 2017. godinu. U toku su aktivnosti oko donošenja Programa rada Skupštine Opštine za 2017. god.. kao obaveza iz člana 158 i 159 Poslovnika o radu Skupštine. Molimo Vas da u što kraćem roku, dostavite Službi Skupštine...

Read More

Trening za NVO – GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA i JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA i JAVNO ZASTUPANJE”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Budve, Bara i Ulcinja. Trening će biti održan od 7-9. decembra u Ulcinju. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o mehanizmima učešća građana na lokalnom nivou, strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju.  Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samim procesima kroz  teorijski ali i praktični rad. Ko se može prijaviti? Zbog ograničenog broja mjesta, pravo...

Read More

Trening za pisanje projekata – Poziv za NVO

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Pisanje projekata”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve. Trening će biti održan u periodu od 16. do 18. novembra u Budvi. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad. Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju: * Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama; * Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana; * Organizacije koje do sada...

Read More

Predstavljanje projekta “Jače OCD – Jača demokratija”

U prostorijama naše organizacije održana je prezentaciju projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum (Pljevlja),  Bjelopoljski demokratski centar (Bijelo Polje), Nada (Herceg Novi) i Novi Horizont (Ulcinj). Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U okviru ovog projekta nastao je i Lokalni Resursni Centar (LRC) u Ulcinju, kao novi servis NVO Novi Horizont (NH). Za 17 godina svog aktivnog djelovanja, NH je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici. NH radi na povećavanju učešća građana u lokalnim procesima...

Read More

Trening za NVO iz Ulcinja, Bara i Budve – Poziv za prijavu

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve. Trening će biti održan od 19-21. oktobra u Baru. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta kroz teorijski ali i praktični rad. Ko se može...

Read More

Javni konkurs za nevladine organizacije

Na osnovu člana 5. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG”, br. 37/2014),   OPŠTINA ULCINJ KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016.GODINU   Pravo učešća na konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori, a imaju sjedište u Opštini Ulcinj. Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planirana budžetom Opštine Ulcinj, čija će se realizacija u potpunosti izvršiti na teritoriji Opštine Ulcinj. Sredstva namijenjena Budžetom...

Read More

Kutak za mlade u Ulcinju

Opšti cilj ovog projekta je obezbjediti mladima u Ulcinju više mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena, razvoj kulture čitanja i dijaloga kod mladih (u skladu sa LPAM), u prikladno opremljenom prostoru, te promocija filantropije u lokalnoj zajednici. Kao specifične ciljeve navodimo: obuku vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptaciju prostorija Gradske biblioteke i stavljanje u funkciju „Youth Corner“-a; organizovanje akcija prikupljanja sredstava u zajednici, te jačanje stepena povjerenja u organizaciju od strane građana i biznis sektora. Aktivnosti projekta: obuka vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptacija prostorija...

Read More

Izrada Lokalnog plana za prevenciju bolesti zavisnosti

U utorak, 30. avgusta 2016. godine, u hotelu Ruža Vjetrova, organizovali smo seminar za pisanje Lokalnog plana za prevenciju bolesti zavisnosti. Ova aktivnost je okupila predstavnike svih relevantnih institucija koje djeluju na lokalnom nivou, koji ujedno čine i Lokalnu mrežu partnera za borbu protiv zloupotrebe droga i maloljetničke delikvencije. Skup je otvorio Predsjednik opštine Ulcinj, g. Nazif Cungu koji je pohvalio dosadašnji rad svih subjekata uključenih na ovom projektu i obećao njegovu bezrezervnu podršku inicijativama koje imaju za cilj stvaranje zdravije i bezbjednije sredine za omladinu, jačanje međusektorske saradnje i razvoj lokalne zajednice. Pored predstavnika Lokalne uprave, u izradi...

Read More

Usluge Resursnog Centra

NOVI HORIZONT (NH), u sklopu projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO, obavlja funkciju lokalnog resursnog centra za organizacije civilnog društva u opštinama Ulcinj, Bar i Budva. U okviru uspostavljenog help deska, NH kontinuirano pruža sljedeće usluge: Dnevne vijesti o aktivnostima lokalnih NVO; Pružanje pravnih savjeta za osnivanje i rad nevladinih organizacija; Informisanje nevladinih organizacija i lokalne samouprave o aktuelnim konkursima; Usmjeravanje i povezivanje nevladinih organizacija sa lokalnim i državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama iz Crne Gore i regiona; Moderiranje internet stranice i e-mail liste nevladinih organizacija; Kreiranje i održavanje baze...

Read More

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv zloupotrebe droga

Povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Novi Horizont je je pripremio poseban video material – edukativni spot o prevenciji narkomanije. Spot je pripremljen od strane Vršnjačkih edukatora koji su prethodno pohađali tromjesečnu obuku na ovu temu i dobili sertifikate o stečenim znanjima i iskustvima. Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNICKE DELIKVENCIJE”, koji naša organizacija realizuje uz podrsku Ambasade SAD u Podgorici – Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona....

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ