Trening za NVO – GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA i JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA i JAVNO ZASTUPANJE”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Budve, Bara i Ulcinja. Trening će biti održan od 7-9. decembra u Ulcinju. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o mehanizmima učešća građana na lokalnom nivou, strategijama javnog zastupanja, istraživanju tema kampanja, taktikama javnog zastupanja i lobiranju.  Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samim procesima kroz  teorijski ali i praktični rad. Ko se može prijaviti? Zbog ograničenog broja mjesta, pravo...

Read More

Trening za pisanje projekata – Poziv za NVO

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (Lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Pisanje projekata”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve. Trening će biti održan u periodu od 16. do 18. novembra u Budvi. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama i samoj izradi projektnog prijedloga, kroz teorijski i praktični rad. Zbog ograničenog broja mjesta, pravo učešća na treningu imaju: * Nevladine organizacije koje su registrovane u gore navedenim opštinama; * Organizacije koje djeluju najmanje godinu dana; * Organizacije koje do sada...

Read More

Predstavljanje projekta “Jače OCD – Jača demokratija”

U prostorijama naše organizacije održana je prezentaciju projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Bonum (Pljevlja),  Bjelopoljski demokratski centar (Bijelo Polje), Nada (Herceg Novi) i Novi Horizont (Ulcinj). Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U okviru ovog projekta nastao je i Lokalni Resursni Centar (LRC) u Ulcinju, kao novi servis NVO Novi Horizont (NH). Za 17 godina svog aktivnog djelovanja, NH je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici. NH radi na povećavanju učešća građana u lokalnim procesima...

Read More

Trening za NVO iz Ulcinja, Bara i Budve – Poziv za prijavu

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) u saradnji sa NVO Novi Horizont (lokalnim resursnim centrom), organizuje trodnevni trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment”. Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija iz Ulcinja, Bara i Budve. Trening će biti održan od 19-21. oktobra u Baru. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom trodnevne obuke, polaznici će dobiti više informacija o samom procesu strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta kroz teorijski ali i praktični rad. Ko se može...

Read More

Javni konkurs za nevladine organizacije

Na osnovu člana 5. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG”, br. 37/2014),   OPŠTINA ULCINJ KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016.GODINU   Pravo učešća na konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori, a imaju sjedište u Opštini Ulcinj. Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planirana budžetom Opštine Ulcinj, čija će se realizacija u potpunosti izvršiti na teritoriji Opštine Ulcinj. Sredstva namijenjena Budžetom...

Read More

Kutak za mlade u Ulcinju

Opšti cilj ovog projekta je obezbjediti mladima u Ulcinju više mogućnosti za korisno provođenje slobodnog vremena, razvoj kulture čitanja i dijaloga kod mladih (u skladu sa LPAM), u prikladno opremljenom prostoru, te promocija filantropije u lokalnoj zajednici. Kao specifične ciljeve navodimo: obuku vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptaciju prostorija Gradske biblioteke i stavljanje u funkciju „Youth Corner“-a; organizovanje akcija prikupljanja sredstava u zajednici, te jačanje stepena povjerenja u organizaciju od strane građana i biznis sektora. Aktivnosti projekta: obuka vršnjačkih edukatora za promociju omladinskog aktivizma i kulture davanja u lokalnoj zajednici, adaptacija prostorija...

Read More

Izrada Lokalnog plana za prevenciju bolesti zavisnosti

U utorak, 30. avgusta 2016. godine, u hotelu Ruža Vjetrova, organizovali smo seminar za pisanje Lokalnog plana za prevenciju bolesti zavisnosti. Ova aktivnost je okupila predstavnike svih relevantnih institucija koje djeluju na lokalnom nivou, koji ujedno čine i Lokalnu mrežu partnera za borbu protiv zloupotrebe droga i maloljetničke delikvencije. Skup je otvorio Predsjednik opštine Ulcinj, g. Nazif Cungu koji je pohvalio dosadašnji rad svih subjekata uključenih na ovom projektu i obećao njegovu bezrezervnu podršku inicijativama koje imaju za cilj stvaranje zdravije i bezbjednije sredine za omladinu, jačanje međusektorske saradnje i razvoj lokalne zajednice. Pored predstavnika Lokalne uprave, u izradi...

Read More

Usluge Resursnog Centra

NOVI HORIZONT (NH), u sklopu projekta „Jače NVO, jača demokratija!“, koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija – CRNVO, obavlja funkciju lokalnog resursnog centra za organizacije civilnog društva u opštinama Ulcinj, Bar i Budva. U okviru uspostavljenog help deska, NH kontinuirano pruža sljedeće usluge: Dnevne vijesti o aktivnostima lokalnih NVO; Pružanje pravnih savjeta za osnivanje i rad nevladinih organizacija; Informisanje nevladinih organizacija i lokalne samouprave o aktuelnim konkursima; Usmjeravanje i povezivanje nevladinih organizacija sa lokalnim i državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama iz Crne Gore i regiona; Moderiranje internet stranice i e-mail liste nevladinih organizacija; Kreiranje i održavanje baze...

Read More

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv zloupotrebe droga

Povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Novi Horizont je je pripremio poseban video material – edukativni spot o prevenciji narkomanije. Spot je pripremljen od strane Vršnjačkih edukatora koji su prethodno pohađali tromjesečnu obuku na ovu temu i dobili sertifikate o stečenim znanjima i iskustvima. Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta “LOKALNO PARTNERSTVO U BORBI PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA I MALOLJETNICKE DELIKVENCIJE”, koji naša organizacija realizuje uz podrsku Ambasade SAD u Podgorici – Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona....

Read More

Inicijative lokalnih NVO opštinskim organima

Mreža NVO iz Ulcinja predala je dva pisana zahtjeva u formi inicijativa opštinskoj administraciji, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Ulcinj, kao mehanizmima za ostvarivanje učesća gradjana u realizaciji lokalne samouprave. Prva inicijativa je predata za Predsjadnika opštine i odnosi se na dva pitanja: * Formiranje Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i * Objavljivanje Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, predvidjenih Budžetom opštine za 2016. godinu. Na osnovu nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim rganizacijama, javni konkurs se raspisuje u roku od 30 dana od dana donošenja budžeta. Posupak za...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ