SEMINAR O PROAKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE

U okviru projekta „PROAKTIVNA LOKALNA SAMOURPAVA i PARTICIPACIJA  GRAĐANA“ 14.12.2017. godine organizovali smo seminar  na temu „Proaktivni pristup informacijama u lokalnoj samoupravi“. Seminar je bio namjenjen lokalnim funkcionerima, službenicima organa opštinske administracije, predstavnicima civilnog sektora i medijima. Gosti predavači na ovom seminaru su bili: * predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj; * koordinator pravnog programa MANS-a, Vuk Janković; * istraživačica javne politike iz Instituta alternativa, Ana Đurnić. Projekat finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije u okviru platforme WeBER –  Projekat unaprijeđenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne...

Read More

OBUKA ZA OMLADINSKE LIDERE

NVO Novi Horizont i Gradska Biblioteka upućuju poziv mladima iz Ulcinja da se prijave za iskustvenu obuku za mlade lidere pod nazivom “Mladi kompetentni za participaciju”. Više informacija o programu kao i formular za prijavljivanje možete naći ovdje...

Read More

OBILJEŽEN MEDJUNARODNI DAN MLADIH

U prostorijama Kutka za mlade u Gradskoj biblioteci – Ulcinj, organizovali smo obiležavanje Međunarodnog Dana mladih. Ovaj datum (12. avgust) prvi put je obilježen 2000.godine posebnom rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Aktivnost smo osmislili u formi slobodnog i prijateljskog razgovora između omladinskih aktivista i rukovodioca opštine Ulcinj, jer to je i cilj ovog datuma – skretanje pažnje donosioca odluka o problemima mladih. Učesnici ovog događaja iznijeli su svoje stavove o problemima koje se tiču mladih u našoj zajednici, ali i dali predloge i ideje kako se može poboljšati položaj mladih u Ulcinju. Ovom prilikom promovisan je i mali „info-desk“ koji će prostorije Youth...

Read More

Finalizacija projekta “KUTAK ZA MLADE u ULCINJU”

U proteklih 10 mjeseci radili smo na edukaciju mladih za promociju omladinskog aktivizma i volonterizma, ali i na podsticanju korporativne filantropije na lokalnom nivou. Uz podršku Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) i lokalnog biznis setora, uspjeli smo da adaptiramo prosebne prostorije u Gradskoj bibiloteci – Ulcinj, koje će sluziti kao KUTAK ZA MLADE. Svečano otvaranje Youth Corner-a organizovano je 26. aprila 2017. god, uz prigodnu ceremoniju u kojoj su učestvovali: mladi – volonteri na projektu, predsavnici Ministarstva sporta (Direktorata za mlade), Predsjednik opštine Ulcinj sa saradnicimia, aktivisti civilnog sektora, predstavnici lokalnih kompanija i drugi gosti. Više o proteklim aktivnostima na...

Read More

Inicijative Lokalnih OCD

Mreža ulcinjskih organizacija civilnog društva organizovala je 24. marta 2017. godine radni sastanak i uputila dvije inicijative prema lokalnoj samoupravi. Kako smo i ranije saopštili, na zadnjoj sjednici Skupštine opštine Ulcinj, lokalne OCD su dobile mogućnost da imaju jednog predstavnika u Komisiji za izradu radne verzije Nacrta Statuta opštine Ulcinj. Na osnovu ove tačke, Predsjednik Lokalnog Parlamenta uputio je poziv lokalnim OCD za predlaganje predstavnika za člana ove komisije. Po ovom pitanju organizovan je sastanak na kojem je predložena osoba koja će biti član ove komisije Ispred lokalnih nevladinih organizacija. Ona je DRITA LLOLLA iz Udruženja “iACT“. → Predlog...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuelno

Aktuelno

MONITORING IZVJEŠTAJ

MONITORING IZVJEŠTAJ