Integrimet Evropiane për qytetin tim

Të premten me 18 dhjetor 2009, në Hotelin “Mediteran” në Ulqin, Organizata e Shoqërisë Civile HORIZONTI I RI organizoi seminarin me titull “INTEGRIMET EVROPIANE PËR QYTETIN TIM”. Nevoja e forcimit të kapaciteteve të administratës publike, që me sukses t’i përballojë punët dhe obligimet që sjellin proceset integruese, është një prej prioriteteve edhe të Planit Nacional të integrimeve, por edhe një prej kërkesave të vazhdueshme të Komisionit evropian. Në këtë kontekst, OJQ “HORIZONTI i RI” ka konceptuar një program informativ dhe trajnues për zyrtarët e Komunës së Ulqinit, për këshilltarët e Parlamentit lokal dhe drejtuesit e ndërmarrjeve publike lokale. Seminari që u realizua në kuadër të këtij programi, kishte...

Read More

Seminari “INTEGRIMET EVROPIANE – INTEGRIME PËR TË GJITHË”

Organizata e shoqërisë civile “HORIZONTI i RI” nga Ulqini, në bashkëpunim me Këshillin Nacional të Shqiptarëve në Malin e Zi, ka konceptuar një program edukativ dhe trajnues për anëtarët e këtij subjekti, në temën e integrimeve evropiane. Aktiviteti i parë i këtij partneriteti u realizua me 18 korrik 2009 në Ulqin. Pjesëmarrësit e seminarit me titull “INTEGRIMET EVROPIANE – INTEGRIME PËR TË GJITHË” patën mundësi të përforcojnë njohuritë e veta por edhe të marrin informacione të reja mbi historikun dhe zanafillën e integrimeve evropiane, mbi mënyrën e funksionimit të institucioneve të Bashkimit Evropian, për procesin e anëtarësimit në BE dhe zgjerimin e saj, për politikat e BEse ndaj Ballkanit perëndimor, për fondet...

Read More

Dita Ndërkombëtare kundër abuzimit të drogës

26 qershori, festohet në gjithë botën si Dita Ndërkombëtare kundër abuzimit me droga. OKB edhe këtë vit e shenoi këtë ditë me slloganin “A udhëheq droga më jetën tënde”. Organizata e shoqërisë civile HORIZONTI i RI nga Ulqini, e shenoi këtë ditë me një konference për media. Në këtë konferencë publikut iu prezantuan edhe rezultatet e hulumtimit që HORIZONTI i RI ka kryer në periudhën mars – maj 2009, i cili kishte për qëllim që përmes një pyetësori anketues të përcaktojë shkallën e pranisë dhe keqpërdorimit të drogave tek të rinjtë e shkollave fillore dhe Shkollës së Mesme të Ulqinit. Rezultatet e ANKETES Gjithësej janë...

Read More

Dita e Evropës 2009

Organizata e Shoqërisë Civile “Horizonti i Ri “ në kuadër të projektit EVROPA PËR TË GJITHË, të cilin e mbështetë Instituti për Shoqëri të Hapur, organizoi në Ulqin shenimin e Ditës se Evropës – 9 majit. Ky aktivitet shenoi edhe finalizimin e programit edukativ për integrimet evropiane, dedikuar maturantëve të Ulqniti, i cili zgjati 2 muaj. Vlenë të theksohet se një projekt i tille zhvillohet për herë të parë në Ulqin i cili padyshim komunitetit lokal i ka dhënë një dimension të ri nga aspekti i integrimeve evropiane. Njëkohësisht, edhe të rinjtë që treguan interesim serioz për këtë temë, më lehtë dhe më të sigurtë do t’mund të kontribuojnë...

Read More

Seminar me këshilltarët lokal “KOMUNIKIMI PARLAMENTAR”

Me 22 prill, HORZONTI I RI realizoi seminarin njëditor me këshilltarët e Kuvendit të Komunsë së Ulqinit i cili si synim kryesor kisht rritjen e cilësisë së punës dhe efikasitetit në funksionimin e Parlamentit Lokal. Ky aktivitet u realizua në kuadër të programit ZHVILLIMI I PARLAMENTARIZMIT LOKAL, të cilin shoqata jonë e filloi vitin e kaluar.Projekti u realizua me mjetet financiare nga Buxheti i Komunës së Ulqinit. Temat kryesore që u trajtuan në këtë seminar ishin: Komunikimi, dialogu ndërpersonal, komunikimi efektiv Komunikimi i qytetarëve me pushtetit – korniza ligjore Pengesat në komunikim, argumentimi, vështrimi kritik i informatave Zhvillimi i sistemit të komunikimit efektiv me qytetarë Në...

Read More

Fushatë edukative në ditën botërore të shëndetit

Organizata e shoqërisë civile HORIZONTI I RI, me 7 prill Diten ndërkombëtare të shëndetit, organizoi performancë edukative me slloganin “JETO SHËNDETSHËM – JETO PA DROGË”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte që t’i ndihmojë të rinjtë në formimin e gjykimit të drejtë për tjetën dhe të ardhmen e tyre, duke favorizuar gjithsesi menyrën e shëndetëshme të jetesës. Pjesëmarrësit kryesorë të projektit ishin nxënësit e shkollave të mesme të Ulqinit, prindërit e tyre, mësimdhënësit, kalimtarët e rastit, etj. Partneritet të rëndësishëm në këtë aktivitet ofroi Shtëpia e Shëndetit në Ulqin e cila përmes mjekëve të pranishëm në aksion iu ofroi nxënësve informacione dhe këshilla me vlerë për ruajtjen e...

Read More

Diversiteti kulturor dhe etnik në SHBA

Organizata e Shoqërisë Civile ”HORIZONTI I RI” dhe Qendra për Kulturë – Biblioteka e Ulqinit, në bashkëpunim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të shtunën me 28. shkurt organizuan prezantimin e dr Michael Fraizer me temën: “Diversiteti kulturor etnik në SHBA – zgjedhja e Barak Obamës”. Dr Frazier nga përvoja shumëvjeçare e tij si ligjërues universitar dhe autor i disa librave në temën e multi kulturalizmit, prezantoi eksperiencën amerikane lidhur me diversitetin etnik e kulturor, zhvillimin e tij historik si dhe për profilin e sotëm të shoqërisë amerikane. Vëmendje e veçantë gjatë ligjërimit të tij iu kushtua zgjedhjes se presidentit amerikan Barak Obama, duke analizuar hollësisht format, mjetet dhe instrumentet...

Read More

Iniciativë për ndryshimin e Statutit

Koalicioni i OJQve “Bashkëpunojme drejt qëllimit” dhe HORIZONTI I RI, në kuadër të fushatës SHOQËRI PA KORRUPSION, i dërguan Kuvendit të Komunës së Ulqinit Iniciativë për ndryshimin e Statutit të Komunës, neni 148. Statuti i Komunës së Ulqinit, në kapitullin III – “Pjesëmarrja e qytetarëve në realizimin e vetëqeverisjes lokale”, në nenin 148 parasheh që iniciativën qytetare mund ta dorëzojnë 5% e qytetarëve. Kjo përqindje është tepër e lartë në raport me numrin e popullsisë së komunës. Eksperienca nga komunat tjera tregon se për kualifikimin e iniciativës qytetare, duhet të merret parasysh numri i popullsisë (tabela në vazhdim). Kjo përqindje kaq e lartë e shuan motivimin e qytetarëve...

Read More

Recent Videos

Loading...

Aktuale

Aktuale

RAPORT MONITORIMI

RAPORT MONITORIMI